Ortaokul 2. sınıfta iken devlet parasız yatılı sınavını kazanmış ve kaydımı Şnp'nin ortaokul kısmına yaptırmıştım. Okulun pansiyonunda birkaç hafta kaldıktan sonra Niğde Cumhuriyet Ortaokuluna geri döndüm. Üç haftada olsa Şnp öğrencisi olmuştum. Daha sonraki yıllarda Bor'da çalışırken Emin Atlı ağabeyimizden Bor'da eğitim kurumlarının nasıl zorluklarla ve fedakarlıklarla açıldığının hikayesini dinledim. Bu hikayeden yola çıkarak Şehit Nuri Pamir Lisesi'nin kuruluşunundan ve o yıllarda yaşayan hemşehrilerimizin üstün gayretlerinden söz etmek istiyorum.

Dünya da ekonomik buhranın yaşandığı yıllar olan 1930'lu yıllar; savaş sonrası, fakirlik ve yokluğun tüm yurtta hissedildiği gibi ilçemizde de hissedildiği yıllardır. Bu yıllarda Bor’da orta dereceli bir okul yoktur. İlkokulu bitiren çocuklar ortaokul ve liseyi okumak için başka şehirlerde gitmektedirler. Bu şartlar zaten yoksul olan vatandaşlarımıza büyük zorluk getirmekte  ve öğrencilerin başarısız olmasına sebep olmaktaydı. Hatta bu dönemlerde özel otobüs ayarlayıp hergün Niğde'ye öğrenci gönderildiği bile olmuştur. 

Bor'un bu durumunu gören ve gerçekten rahatsız olan hemşehrilerimizden dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavini Nuri Demirkaya ile M. Nedim İrengün ve arkadaşları bir araya gelerek bir dernek kurdular. Dernek temsilcileri tarafından Bor’daki ilkokul kayıtlarını gösteren bir çizelge Milli Eğitim Bakanlığına sunuldu. Bu çizelgeyi gören Bakan, giderleri dernekçe karşılanmak kaydıyla Bor’da özel bir ortaokul açılmasına izin verdi.

Bu izin üzerine Üstün Parktaki Belediye'ye ait olan  gazino okul hâline getirilmek üzere derneğe bedelsiz olarak verildi ve burası okul haline getirildi. Öğretmenlerin bir kısmını bakanlık tarafından gönderirken bir kısmı dernek tarafından bulundu. Bir kısım öğretmenler ise Niğde ortaokulundan gelip gittiler.  1941 yılında Bor Özel Ortaokulu birinci sınıfı öğretime başladı. Özel okul statüsünde iki yıl devam ettikten sonra; okulun asaleti üçüncü yıl onaylandı ve Bor Ortaokulu olarak öğretime devam etti. Daha sonra halkın desteğiyle ortaokul binasının yapımına başlandı. İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı zorluklara rağmen üstün bir çabayla okul tamamlandı.

Yıllar içinde bu bina ihtiyaca cevap veremez hale geldi.  Biraz daha zaman geçince vatandaşlar arasında  lise açılması istekleri yoğunlaşmaya başladı. Lisenin açılması için Borlular hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.  1959 yazının sonlarına doğru Başbakan Adnan Menderes Adana’ya geldiğinde Borlular lise isteğini Başbakana aktardı. Bunun üzerine Menderes bu isteğin yerinde araştırılmasını istedi. Bunun üzerine dört kişilik bir heyet gelip inceleme yaptı ve okulun açılması için Ankara’ya telgraf çekti. 16 Şubat 1960 Salı günü Bor Lisesinin resmen açılışı yapıldı.  Ortaokul binası olarak yapılan bina ve ek tesisler lisenin ihtiyacını karşılayamıyordu. Bunun üzerine  fedakar ve gayretli Borluların yardımıyla bugün ana bina olarak kullanılan lise binası yaptırıldı ve bu okul 1966-1967 eğitim ve öğretim yılında tüm dershaneleriyle Millî Eğitim Bakanlığına devredildi. Bor'un eğitim tarihine adını altın harflerle yazdıran bu okul, çok sayıda başarılı mezun yetiştirmiştir ve halen eğitim ve öğretime devam etmektedir.