CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında, Niğde ve Bor ilçesindeki adliye binaları ve kapalı cezaevi koşullarıyla ilgili eleştiri ve önerilerde bulundu.

Henüz 5 yıllık bir bina olan Niğde Adalet Sarayının plansız yapısı, Bor ilçesinin yeni bir adliye binası ihtiyacı gibi sorunlara değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’ye yeni bir kapalı cezai evi yapılıp mevcut cezaevinin müzeye dönüştürülmesini de önerdi. 

5 YIL ÖNCE AÇILAN ADALET SARAYI 

ADETA BİR PLANSIZLIK ÖRNEĞİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısına katıldı. Adalet Bakan Yılmaz Tunç’un sunum yaptığı toplantıda söz alan Bakan Yılmaz Tunç, Niğde’de 5 yıl önce faaliyete giren Adliye Sarayının plansız yapısının sorunlara neden olduğunu belirtti. Niğde Adli Sarayında koridorların bölünüp odalar yapıldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumu bir ‘öngörüsüzlük’ olarak değerlendirdi.

Niğde Adliye Sarayının olduğu yerin yan tarafında arsaların olduğuna işaret eden Gürer, “Bari bunları alıp bir an önce yapın da ek bina ihtiyacı doğmasın. Plansızlığın somut bir göstergesi bu durumdur” diye konuştu.

BOR’A YENİ BİR ADLİYE BİNASI YAPILMALI 

Bor ilçesinde 2 ayrı adalet binası olduğuna da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak fiziki şartlar da yapılar da yetersiz ve Bor ilçesine bir adliye binası şiddetle ihtiyaçtır. Bir an önce Bor ilçesinde adliye sarayı planlanıp yapılmalıdır” önerisinde bulundu.

NİĞDE CEZAEVİNDE KAPASİTENİN ÜZERİNDE MAHKUM VAR

Niğde Kapalı Cezaevinin kötü koşullarıyla ünlü en eskibir cezaevi olduğunu da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cezaevlerinde kapasite üzerinde mahkûm kalmaktadır. M tipi cezaevi ülkede çok kalmadı, yeni kapalı cezaevi yapılması ve ünlü isimlerin tutulduğu, ağır koşullarla akıllarda kalan Niğde Cezaevinde yaşanılan kesitlerin yer aldığı bir müzeye dönüştürülmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

CHP’li Adem, Kuzey Ormanları Rant Uğruna Kurban Ediliyor” CHP’li Adem, Kuzey Ormanları Rant Uğruna Kurban Ediliyor”

NİĞDE’YE İDARE MAHKEMESİ ŞART

Niğde’ye idare mahkemesi açılmasını da öneren CHP Milletvekili Gürer, “Niğde'de idare mahkemesi olmadığı için farklı illere dava görülmeye gidilmektedir. Niğde'ye 5 tane hâkim gönderip bir idari mahkemeyi de açın” dedi. 

Editör: Selim GÖKEL