Sosyal Güvenlik Kurumu Niğde İl (SGK) Müdürü Mustafa Turan, Genel Sağlık Sigortası gelir testinin başvuru süresinin 6 ay uzatıldığını söyledi.


Turan, gelir testi yaptırmayan vatandaşların mağdur olmaması için gelir testlerini yaptırmalarını isteyerek: “ gelir testi yaptırmayan kişiye tebligat gönderiyoruz. Tebligata rağmen gelip gelir testine başvurmazsa 1 ay sonra o kişiler resen genel sağlık sigortasına tescil ediyoruz” dedi.


Turan: “Genel Sağlık Sigortası 5510 yasanın 60. Maddesinin göre Türkiye’de ikamet edip her hangi bir güvencesi yani SSK Bağ-Kur Yeşil-Kart emekli sandığı 2009 Bağ-Kur yani her hangi bir güvencesi olmayan Türk vatandaşlarımız genel sağlık sigortası kapsamına otomatikman düşüyorlar. Bu otomatikman düşen kişileri biz kendilerine bir yazı göndererek bir içerisinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yardım müracaat ederek gelir testinin sonuçlarını bize bildirmelerini istiyoruz. Bizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının bize bildirdiği sonuca göre kişiyi genel sağlık sigortasına tescil yapıyoruz. Kişiye tebligat yaptırdığımız halde gidip gelir testine başvurmazsa 1 ay sonrasında biz onu resen genel sağlık sigortasına tescil ediyoruz. Bunu yaparken de G2 kapsamında yani aylık yüz kırk sekiz lira üzerinden genel sağlık sigortasına dâhil ediliyor bu kişiler kişinin ‘’ben doktora gitmiyorum, ben her hangi bir sağlık güvencesinden faydalanmadım, bu borç nerden çıktı’’ deseler bile biz bunları silemiyoruz kanunen girmek zorundayız bunun içinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması içinde her hangi bir sağlık sigortası olmayan kişilerin bizim kurumumuza müracaat ederek durumlarını güncellemelerini istiyoruz. Biz bu şekilde vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye gayret ediyoruz”


Bazı vatandaşların genel sağlık sigortasına başvurmadıkları için yüksek miktarda borçlu çıkabileceği konusunda uyarıda bulunan


Turan: “ Bazı vatandaşlarımız genel sağlık sigortasına düştükleri halde bize müracaat etmedikleri için yüksek miktarda borçlar çıktı. Bunların mağduriyetinin giderilmesi için 6552 sayılı yasayla yapılandırıldı yasayla devlet onlara imkân tanıdı dedi ki; herhangi bir güvencesi olmayan kişiler gelir testine başvurmayan kişiler 30.03.2015 tarihine kadar gelir testine başvurursa çıkan gelir testini sonucuna göre GSS (Genel sağlık sigortası) sinin bağladığı tarihe kadar ben geriye götüreceğim eğer gelir testi yeşil kart çıkarsa ben borçlarını sileceğim. G2 çıkarsa kırk beş lira üzerinden primlerini tahakkuk ettireceğim G2 çıkarsa 158 G3 çıkarsa 180 lira üzerinden tescillerini yapacağım diyor. Bu yapılandırma kanunu çıktı 6552 sayılı yasayla bu süre 30.03.2015’te bitti. Vatandaşlarımız mağduriyetini önlenmesi açısında bakanlar kurulu kararıyla bu süre 30.09.2015 tarihine kadar uzatıldı. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tarihe kadar her hangi bir gelir testine başvurmayan kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişiler derhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak gelen neticeye göre bize müracaat edecek. Biz onları durumlarını güncelleyeceğiz. Başvurup da gelir testi yüksek çıkanlar “ben bunu ödeyemem” diyen kişilerde bu süre içerisinde tekrar müracaat edecekler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfına oradan gelecek neticeye göre biz onların durumlarını tekrar değerlendireceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz gelsinler durumlarını güncellesinler” şeklinde konuştu.