İnsan sağlığı için yapılan hizmetin de bir ibadet olduğunu bilmek gerekir. Çünkü C.Allah (CC), insanoğlunu en mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Bu açıdan bakıldığında sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdikleri muhakkaktır.

Bu sektörde görev yapmak sabır ve fedakârlık ister. Çünkü sorumluluk duygusundan yoksun, motivasyonu düşük olan sağlık personelinden asla verim alınamaz. Bunun yanında sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarını da çözmek gerekir.


Günlük yaşamda görülen sevgi, neşe, memnuniyet, sıkıntı, öfke, mutluluk ve hüzün gibi duyguların yorumunda iletişimin etkisi büyüktür. Kişi, kaşlarını çatarak “iyi günler “ diyorsa. Burada elbette ki samimiyet aranmaz. Asık suratla yapılan tebessümün yararı yoktur. Bencillik, saldırganlık ve utangaçlık duygularından insanlar çabuk etkilenirler.

Hastanelerde hizmet veren sağlık personelinin kalitesi, sektörde başarı grafiğini yükseltir. Laboratuar sonuçları, yatan hastalar, acil servisler, ameliyat ve polikliniklerde, hasta kabullerinde çalışan hemşire ve seçkin personeller kurumdaki kaliteyi ve verimliliği artırır.

Hastanelerde çalışan hemşire ve doktorların başarısında, yönetime duyulan güven, hasta ve yakınlarını ikna anlayışı da önem taşımaktadır.

Sağlık teşkilatında yapılan hilekârlık, israf ve suiistimaller bu kurumlara duyulan güveni azaltır. Buradaki hassas nokta sağlıklı denetim, giderlerin düşürülmesi, gelirlerin artırılması, israfın, kayıp ve kaçakların önlenmesinin kayıt altına alınmasıdır.
Sağlık kuruluşlarında hastalara sunulan hizmetlere gelince bunlar; cerrahi, yoğun bakım, diyaliz, ayakta tedavi, yataklı tedavi, poliklinik, laboratuar, röntgen, patoloji, radyoloji, kan merkezi, ameliyathane, endoskopi, sterilizasyon ve güvenlik personelinin hasta yakınlarıyla kurdukları iyi iletişimlerin sonucunda hasta memnuniyetini ortaya çıkaracaktır.

Sağlık kuruluşlarında, tıbbi malzeme ve ilaçlar, servislerde kullanılan ürünler, yiyecek, içecek, giyecekler, haberleşme, ısınma, elektrik, su, temsil ve ağırlama giderlerinin tümünün analizi ve fizibilitesi yapılırken asla israfa yer verilmemelidir.

Sağlık kuruluşlarında hemşirelik hizmetlerinin önemi büyüktür. Kullanılan ilaçlar hakkında hastaya bilgi veren, taburcu olduktan sonra hastanın yapması gerekenleri ifade eden, güler yüzlü, hoş görülü, ön yargısız, eleştiriye açık, çözüm üreten, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendiren, ekip üyelerine bilgi akışı sağlayan, hastanın huzur bulmasında hemşirenin rolü asla tartışılmaz.

Burada hizmet alanı, adı üzerinde hasta ve hasta yakınlarıdır. Onların psikolojik yapılarını da dikkate alarak hoş görülü, ön yargısız hizmet üretmek gerekir. Bu eleştiri ve yapıcı uyarılarımıza kulak veren, hassasiyet gösteren yetkililere ayrıca şükranlarımı arz ediyorum.