Haber: Gökhan ÖZBEK

 Global Rüzgar Enerji Konseyi ( GWEC ) Türkiye’nin enerji açığını rüzgar ırmakları kapatabilir raporu yayınlaması ile, Niğde’nin rüzgar enerji potansiyeli konusunda ki çalışmaların neredeyse yok denilecek düzeyde olması dikkatlerden kaçmadı. Üstelik esen rüzgar, ucuz ve temiz şekilde üretilerek yaşamımıza sunulmuyor!

Kendi enerjisini kendi üreten ülke olma yolunda Türkiye'nin rüzgar potansiyeli, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin lider ülke konumuna gelebileceği sinyallerini veriyor. Ucuz, kaliteli ve temiz enerji elde etme yöntemlerinin başında olan rüzgar enerjisi hala değerlendirilmemiş olması dikkatlerden kaçmıyor!
Özellikle İzmir sahip olduğu rüzgar enerji potansiyeli ile turizmden sonra rüzgar enerjisiyle de dünyanın ilgisini çeken bir bölge olarak ön plana çıkıyor. 80 ülkede 1500'ü aşkın kurum ve kuruluşun üye olduğu Global Rüzgar Enerji Konseyi (Global Wind Energy Council - GWEC) 2014 yılı raporunda Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Hatay ve Niğde bölgesinin “Rüzgar Irmakları”nın potansiyelini vurguluyor.

Niğde’de rüzgar enerji potansiyeli ile ilgili ilk ciddi bilimsel çalışmalar 2012 yılında Niğde Üniversitesi tarafından yapılmış, Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 1 sayı 2’de sayfa 37-47 arasında Niğde İl Rüzgar Enerjisi Potansiyeli adlı bilimsel makalede Uğur Yıldırım, Yavuz Gazibey ve Afşin Güngör imzalı çalışmada 4 yıllık gözlem ve analizler sonucu Niğde Merkez ve Ulukışla’da kış ve ilkbahar aylarında yüksek değerlere sahip olduğu ifade edilirken, Türkiye 1995-02015 yılları arasında Dünya’da en hızlı büyüyen enerji tüketim pazarına sahip ülke olmasıyla dikkat çekiyor. Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlasına ( REPA ) verilerine göre Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48 GW’ken, enerji alt yapısı dikkate alındığında 10 bin MW’lık aktif bir potansiyel söz konusudur.

Niğde için ortalama rüzgâr hızı 3,06 m/s’dir olması dikkat çekerken, Niğde iline kurulabilecek rüzgâr enerjisi santrali için toplam alan 12,42 km² ve toplam kurulu güç kapasitesi 62,08 MW olarak tespit edilmiştir. Niğde ili Altunhisar ilçesinde lisans durumu yürürlükte olan 40 MW Kurulu güce sahip Karakapı Rüzgâr Enerjisi Santrali projesi bulunmaktadır.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisinde yayınlanan bilimsel makalenin sonuç bölümünde bu duruma dikkat çekmektedir. Makalede “Bir bölgenin enerji amaçlı rüzgar potansiyelinin belirlenebilmesi için, rüzgar hız dağılımının öncelikli olarak belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen rüzgar hızı dağılımına göre rüzgar güç yoğunluğu belirlenir ve gerekli ekonomik ve çevresel analizlerden sonra yaralı olup olmadığı anlaşılır. Bu çalışmada, hız dağılımının belirlenmesinde kullanılan Weibull parametreleri moment metodu ve enerji eğilim faktörü yöntemi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında Ulukışla için, rüzgar verilerinin dikkate alındığı 2008 yılı için moment metodu ve enerji eğilim faktörü yöntemi sonuçları birbirine yakın olup; R2 değerleri 0.95civarında, RMSE değerleri ise 0.019 civarında iken ve 2009 yılı için moment metodu ve enerji eğilim faktörü yöntemi sonuçları R2 değerleri 0.95civarında, RMSE değerleri ise moment metodu için 0.018 iken enerji eğilim faktörü yöntemi için 0.017 değerlerini almaktadır. Bu durum, rüzgar verilerinin dikkate alındığı 2008-2009 yılları için Ulukışla dikkate alındığında enerji eğilim faktörü yönteminin daha doğru sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bununla beraber Niğde il merkezinden elde edilen veriler dikkate alındığında moment metodunun belirgin bir şekilde daha doğru sonuçlar verdiği, yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durum, bir kez daha rüzgarın coğrafi konuma bağlı olarak değişken bir yapı gösterdiğinin açık bir ispatı olmuştur. Genel olarak, rüzgar potansiyeli açısından değerlendirildiğinde 2008 yılında Niğde’de en fazla güç yoğunluğuna sahip olan mevsim ilkbahar olmasına karşın, 2009 yılında kış ayları daha fazla güç yoğunluğuna sahip olmuştur. Ayrıca, yapılan bu çalışma sonucunda 2008 ve 2009 yıllarında Niğde ve Ulukışla için genel olarak kış ve ilkbahar aylarının yüksek değerlerde olduğu, yaz ve sonbahar aylarında rüzgar güç yoğunluğunun düşük olduğu anlaşılmaktadır” ifadeleri ile bu çalışma kamuoyuna kazandırılmıştır.

Rüzgar Irmaklarının Yeri Çok Önemli

Rüzgar Enerji santrallerinin verimli çalışması için ise lokasyon büyük önem taşıyor. Avrupa'da İngiltere rüzgar potansiyeli ve yatırımlarıyla dikkat çekerken 48 bin MW'lık potansiyele sahip Türkiye rüzgar enerjisinden faydalanma anlamında sınıfta kalıyor. Uzmanlar İzmir gibi verimli “Rüzgar Irmakları”nın geçtiği bir bölgede yapılan RES yatırımlarını yeterli bulmuyor. Vatandaşların ve yatırımcıların rüzgar enerjisi konusunda bilgilendirilmesi ve devletin bu konuda yatırımcıları teşvik etmesi büyük önem taşıyor.

Diğer ilçeler ve kent merkezinde mevcut rüzgar enerjisi için ne tür bir çalışma yapıldığı henüz bilinmemekle birlikte, GWEC’in raporunun Niğde’de nasıl yankılanacağını Niğdeli Gazeteciler olarak takip edeceğiz.