Bu yıl üniversite sınavlarında en çok tercih edilen bölümlerden biri de psikoloji oldu. Üsküdar Üniversitesi’nin lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans düzeyinde açtığı Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı da kontenjanının çok üzerinde başvuru aldı.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu davranış bilimlerinin temel bilimlerinden biri olan psikolojiye ilginin bu kadar artmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Dünya insanı anlamak istiyor”

Adnan Ömerustaoğlu,  “Bireyler; önce kendini sonra insanları anlamak, davranışlarını tanımak, yorumlamak istiyor. Kendisiyle, insanın insanla olan ilişkisini en iyi şekilde nasıl düzenlerim diye düşünüyor. İnsanoğlunun kendini tanımaya odaklanması sonucu tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de psikoloji bilimine ilgi her geçen gün artıyor.”dedi.

Türkiye’de Üsküdar Üniversitesi’nin eğitimlerini de bu yönde planladığını ifade eden Prof. Dr. Ömerustaoğlu, günümüzde gelişen bilim ve teknolojinin disiplinleri de bir arada çalışmaya zorladığını belirtti. Ömerustaoğlu, “Üsküdar Üniversitesi olarak uygulamadaki bu zorunluluğu akademik yapıya taşıdık ve Davranış ve Sağlık Bilimleri alanında multidisipliner bir yaklaşımı benimsedik. Bu yaklaşımla beraber bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi anlamak için yola çıktık. Dünyanın eğildiği konu olan insanı çözmeye üniversite olarak bir adım daha yaklaştık” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi eğitimlerinde insan davranışının temeline odaklanıyor

Davranış sağlığı ve bilimlerinde Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde ilk derslerine başladı. “İnsanı anlamak istiyor musun?” diye soran Üsküdar Üniversitesi, bu soruyla izleyeceği eğitim modeline ilişkin de ipucu veriyor. Üsküdar Üniversitesi, bilimin yeni merak konusu insan davranışlarının temeline odaklanıyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, bu noktada önemli bir ayrıntıya dikkat çekti:

“Türkiye’de gençler psikoloji bölümünü tercih ediyor. Çünkü gençler insanı, kendini, davranışlarını tanımak, yorumlamak istiyorlar. Bireyler, kendisiyle olan ilişkisini, insanın insanla olan ilişkisini en iyi  nasıl düzenlerim diye kafa yormaya başladı. Bu durum, ülke olarak iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Varlığı, doğayı, dış dünyayı, atomdan galaksiye kadar evreni anlamaya odaklanan insanoğlu şimdi de yani 21. yüzyılda kendini tanımaya odaklandı.”