Savaş ÖREN

Bütün Yazıları

Savaş ÖREN
Niğde Kur'an Evi Derneği Başkanı

Laiklik Tartışmaları ve Laiklik

Lâiklik, Latince 'laicus” kelimesinden Fransızcaya laik (laic) veya Layik (Laigue) şeklinde geçmiş, bu şekilde Fransızca olarak ifade edilmiştir. Laikliğin kelime anlamı; ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, kurum, müessese, sistem,...
01 Mayıs 2016

Hz.Muhammet a.s’ı Kur’an’dan Tanımak

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm 'Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” Ahzap 33/40 'Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce...
13 Nisan 2016

Çağrı

Kur'an Allah'ın insanlığa sunduğu mikro mesaj, makro plandır. Kur'an; insanlığın bireysel, ailevi, sosyal, ekonomik, siyasi çıkmazlarının tek çözüm adresidir. Kur'an'ı dikkate almayan her arayış sonu hüsranla sonuçlanacak...
26 Ocak 2016

Kur'an'ın Çağrısı

Eûzü bilâhimine'ş-şeytâni'r-racîm: 'Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve 'Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?” Fussılet 41/33 'Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller...
28 Kasım 2015

Kur'an la Hatırlatma

İnandığımızı söylemek yerine Kur'an'ın ne dediğini anlayarak onun dediği istikamete yönelmek hidayettir/kurtuluştur. Şeytan bizi, Kur'an adına oluşturulan dindarlığımızla yanıltmasın. Pişmanlığın hiçbir anlamının...
26 Kasım 2015

Kurtuluşun Tek Ölçüsü

Allah, zerreden kürreye varlıkları yarattı ve aynı zamanda onların misyonlarını da belirledi/yükledi. Bütün varlıklar hücresinden bütünlüğüne kadar bu ilahi kodlamaya tabidir. İnsan iradesinin olmadığı yerde Allah'ın koyduğu sistem,...
21 Kasım 2015

Kader Konusu

KADER KONUSU (Eûzü billâhimine'ş-şeytâni'r-racîm) 1- ALLAH'IN KADER ÖĞRETİSİ; Kur'an'da kader kelimesi; takdir etmek/yapmak/oluşturmak (77/23, 10/5...), ölçü (her şeyin bir ölçüye göre yaratılması 54/49), ölçmek...
11 Kasım 2015

Kur’an’i Sorumluluk

Kur'an'ın mesajı/çağrısı bireysel/kişisel odaklı olup önce kişiyi inşayı hedefler. Daha doğrusu onu cennete varis kılmak ister. Toplum kişilerden oluşur. Toplumun ise yöneten ve yönetilenleri olur. Aynı zamanda kişilerin bulundukları...
25 Ekim 2015

Kur'an'dan Hatırlatma

İnandığımızı söylemek yerine Kur'an'ın ne dediğini anlayarak onun dediği istikamete yönelmek hidayettir/kurtuluştur. Şeytan bizi, Kur'an adına oluşturulan dindarlığımızla yanıltmasın. Pişmanlığın hiçbir anlamının...
16 Ekim 2015

Kullanım Kılavuzu

Özellikle elektronik bir eşya piyasaya sürülürken, yanında bir de kullanma kılavuzu verilir vealıcının buna uyması istenir. Kullanım kılavuzu dışında kullanımdan dolayıoluşanhatalardan üretici firma garanti vermez ve garanti kapsamı dışında...
04 Ekim 2015

Kur’an’ın Aydınlığında Kurban

Allah Kur'an'da ayetleri iki kısma ayırmaktadır. İlki muhkem yani hüküm koyan, emir veren ayetlerdir. Diğeri ise müteşabih yani muhkemi detaylandıran, muhkemle bağlantılı olan ayetlerdir. İşte bu ayetlerle Allah kitabını detaylandırmakta,...
23 Eylül 2015

Kur'an'ın Tanımladığı Müslüman

Eûzü Billâhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm; 1. Allah'tan başka ve Allah'ın berisinde ilahlar edinmez. 'Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından açık bir uyarıcıyım” Zâriyat 51/51,...
18 Mart 2015

Kadın ve Namaz

Kadınların 'özel durumlarında” namaz kılıp kılamayacakları sürekli kafamı meşgul ediyordu. Malum olduğu üzere, bu durumda olan kadının namaz kılamayacağı, Kur'an okuyamayacağı, camiye giremeyeceği, Kabeyi Tavaf edemeyeceği...
11 Mart 2015

Allah Katında Kurtuluşun Temel İlkeleri

Kur'an'a ve Rasülüllah'a uygun bir İslâm anlayışını şöyle ifade edebiliriz: İslâm orta yoldur. İnsanın yapısında maddiyatçı ve maneviyatçı eğilimler söz konusudur. Kur'an maddiyatçı eğilime Yahudiliği, maneviyatçı...
06 Mart 2015

KUR’AN, KUR’AN’LA İLGİLİ NE DİYOR !

' Kur'an okuduğunda kovulmuş olan şeytandan / saptırıcıdan Allah'a sığın.” Nahl 16/98 'Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an, uydurma bir hadis / söz değildir. Aksine...
21 Şubat 2015

İslami Sorumluluk Kurumsal Değil Kişiseldir

İslâm'da muhatap ve sorumluluk kişiseldir, kurumsal ve toplumsal değil. İnsanların oluşturdukları yapılar; devlet, il, ilçe, dernek, vakıf, sendika...gibi oluşumlar, sosyal yapı içinde yaşayan insanın ürettikleridir. Onun için bu gibi...
11 Şubat 2015

Kur’an’ın Anlaşılmasıyla İlgili İki Problem

Kur'an; İslâm'ın tek ve yeterli temel kaynağı iken, içerik anlamında Kur'an hakkında yeterli bilgiye sahip olamamamızdan, din hakkında başka kaynak arayışlarına girilerek, Kur'an'a yetersiz olduğu muamelesi yapılarak,...
29 Ocak 2015

Yanlış

Müslüman dünyada din öğretiminde; Tevrat, Zebur, İncil'in aslının değiştirildiği öğretiliyor ve öyle biliniyor. Konuyu bir irdeleyelim bakalım; DOĞRUSU Kur'an, Allah'ın tüm nebilere vahyine aynı zamanda ZİKR diyor. Zikrin...
27 Aralık 2014

Kaç İlahi Din Var?

İlgili kitaplarda (dinler tarihi) dinlerin tasnifi (sınıflandırılması); ilahi (Allah katında) dinler, ilahi olmayan dinler diye yapılıyor ve ilahi dinler üçe ayrılarak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olarak yazılıyor/anlatılıyor. İlahi...
09 Aralık 2014

Allah’ın Rasulü’ne İtaat

ALLAH'IN RASULÜ'NE İTAAT (İslâm'ın doğru anlaşılmasında temel kavramlardan biri) Ahzap Suresi 40. Ayette şöyle buyruluyor; Eûzü Billâhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm: 'Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası...
09 Kasım 2014

Kur'an'ın Gösterdiği Yol Haritası

Kur'an'ın rehberliği Eûzi Billâhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm 'Rabbinizden size indirilene uyun, O'nun dununda (Allah'a ulaşmada aracı kabul edilenler) velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?” A'râf 7/3...
15 Ekim 2014

Kurban

KURBAN ESTEÎZÜ BİLLÂH Allah, insanlık tarihi boyunca, insanlara içlerinden seçtikleri NEBİLER vasıtasıyla ( 'Sana ancak, senden önceki nebilere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem...
30 Eylül 2014

İslamın Temeli Olan Allah İnancı

Allah; zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, mülkün var edicisi, yer, gökler ve içindekilerin sahibi, varlıklar üzerlerinde yaratılış gaye ve ölçülerini koyan, evren üzerinde tasarruf ve hükümranlığı asla paylaşmayan, ahiret aleminin de...
26 Eylül 2014

Muhammet a.s Din Olarak Kur’an’a Uymuştur

Din/İslâm, Muhammet a.s.'ın şahsında tamamlanmış (Maide 5/3) . Muhammet A.S. Allah'ın seçtiği son nebi (Esteîzü billâh; Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur....
17 Ağustos 2014

Kur'an Din Öğretiminin Merkezinde Olmalıdır

Esteîzü billâh 'Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.” Furkan 25/73 KUR'AN DİN ÖĞRETİMİN MERKEZİNDE OLMALIDIR Türkiye'de DİNİ ÖĞRETİM örgün eğitim içinde,...
06 Temmuz 2014

Ramazan Ayı ve Kur’an

Ramazan Ayı, Kur'an'ın, Furkan yani HAK ve BATILI birbirinden ayırt edici ölçü ve bir rahmet olarak insanlığa inmeye başladı aydır. Bu ay aynı zamanda çoraklaşan insanlık vicdanını yeşerten VAHYİN/İLAHİ RAHMETİN insanlıkla...
03 Temmuz 2014

Din ve Toplumsal Yapı

Din ve siyaset veya siyaset ve din ilişkisi kadim (çok eski geçmişi olan) bir mesele olarak toplumu etkisi altına almış, bu süreç içinde toplumsal yapının şekillenmesinde önemli roller oynamıştır. Toplumsal yapı, aynı zamanda insan olmanın...
09 Haziran 2014

Rasul ve Nebi Kavramları

Eûzü billêhimine'ş-Şeytâni'r-Racîm 'Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Ahzâp 33/40 Bu Âyet-i Celile'de...
29 Mayıs 2014

ALLAH NEBİSİNE/RASÜLÜ’NE İTAAT

Kur'an, Müslümanlardan rasülleri örnek almalarını ve onlara itaat etmelerini istemektedir. 'Biz, gönderdiğimiz her bir rasülü, ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik...” 4 Nisa: 64 'Her kim o rasüle itaat...
23 Nisan 2014

Allah Katında Kurtuluş İlkeleri

Burada İslâm düşüncesini, yani Kur'an'a ve Rasülüllah'a uygun bir İslâm anlayışını şöyle ifade edebiliriz: İslâm orta yoldur. İnsanın yapısında maddiyatçı ve maneviyatçı eğilimler söz konusudur. Kur'an maddiyatçı...
21 Nisan 2014

Önce Dini Doğru Anlamak

Din (İslâm), Allah'ın insanoğluna Adem A.S. dan itibaren vahyettiği ilahi yol haritamızdır. Bu yol haritası, zaman zaman Nebilerin şahsında yenilenmiştir. Allah'ın kulları içinden seçtiği Enbiya/Allah'ın elçileri, Allah'ın...
17 Mart 2014

Allah'ın Dini, Allah'ın Dini Adına Oluşturulan Din

Din (İslâm), Allah'ın insanlara Adem A.S.'la başlayıp, son nebi Muhammet A.S.'la duyurduğu kurtuluş ilkelerini ihtiva eder. İslâm'ın kitabı olan Kur'an, kurtuluş ve huzurunu arayan insanoğlunun teh rehberlik ilkeleridir....
06 Mart 2014

İslam Devleti

Neden Kur'an'da yönetim anlamında şekli devlet emri yokta, prensipler/ilkeler bağlamında öneriler/emirler var. Bu uzun zamandır kafamı meşgul etmiş bir konudur. "İslam ülkeleri tabiri" yanlış olup, Müslümanların nüfus oranı olarak...
20 Şubat 2014

İman Edenlerin Muhammet Mustafa A.S. Salatı/Desteği

'Salât” kelimesi destekleme eylemidir. 'Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye/elçiye salât ediyorlar/destekliyorlar. Ey iman edenler, sizde ona salât edin/destekleyin ve tam bir teslimiyetle teslim olun” Ahzâp 33/56 Genelde toplumda nebiyye...
05 Şubat 2014

Meleklerin Muhammet Mustafa A.S’a Desteği

MELEKLERİN MUHAMMET MUSTAFA A.S.'A SALÂTI/DESTEĞİ. 'Salât” kelimesi destekleme eylemidir. 'Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye/elçiye salât ediyorlar/destekliyorlar. Ey iman edenler, sizde ona salât edin/destekleyin ve tam bir...
09 Ocak 2014

Allah’ın Nebisine Salat’ı/Desteği

'Salât” kelimesi destekleme eylemidir. Allah'ın Nebisine 'Salât'ı” ise, Nebisini insanlar içinden seçerek onu elçilikle görevlendirmesidir. 'Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye salât ediyorlar/destekliyorlar….”...
26 Aralık 2013

Allah Sadece Nebilere Vahyeder

Vahyi, insanlara duyurma anlamında, Allah sadece Nebilere vahyeder, bunun dışındaki iddiaları İslâm reddeder. 'Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun.”...
12 Aralık 2013

Halife

Halife kelimesi tefsir kitaplarının çoğunda; 'Allah'ın nâibî, vekili, temsilcisi” olarak manalandırılmış ve bu şekilde de anlatılmaktadır. Oysa Yüce Allah zât, sıfat ve kendisine mahsus olan fiil ve sıfatlarında tektir. Eşi...
05 Aralık 2013

Anlayasınız diye

'... dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O'nun delillerindendir...” Rum 30/22 Günümüzde bazı tartışmalarda, Arapçının veya başka bir dilin üstün olup olmadığı tartışmasıyla karşılaşmaktayız. Burada, diller ve...
28 Kasım 2013

ULÜ’L-EMR/YÖNETİCİ

"EY İMAN EDENLER! ALLAH'A İTAAT EDİN. RASUL'E İTAAT EDİN VE SİZDEN OLAN ULU'L-EMRE DE. HERHANGİ BİR HUSUSTA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜĞÜNÜZ TAKDİRDE, ALLAH'A VE AHİRET GÜNÜNE GERÇEKTEN İNANIYORSANIZ, ONU ALLAH VE RESÛLÜNE...
21 Kasım 2013

Allah Rasulü'ne İtaat

'Her kim o rasüle itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Her kimde yüz çevirirseniz seni onlara bekçi olarak göndermedik.” Nisa 4/80 'Ey iman edenler! Allah'a ve resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yüzünüzü...
14 Kasım 2013

Allah'ın Varlığına Delil

Allah Varlığı Konusunda Dikkatlerimizi Üç Yere Çekmektedir. 1- İnsanın yaratılışına yani yaratılışımıza: ”Sizin yaratılışınızda ve (Allah'ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici...
07 Kasım 2013

Allah Rasulü'nün Risalet Görevi

ALLAH RASULÜ'NÜN RİSALET GÖREVİ Muhammet (A.S.)'ın nebi anlamında bizi bağlayan durumu, Allah'ın son Nebisi'nin vahiy misyonudur. Yani risaleti. "Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde...
01 Kasım 2013

Dua etmeyi Kur’An’dan Öğrenmeliyiz

1-Bismillêhirrahmênirrahîm (İyiliği sonsuz ikramı bol olan Allah'ın adıyla). 2-Her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O, varlıkların sahibidir. 3- Rahmân'dır, Rahîm'dir. (İyiliği sonsuz, ikramı boldur.) 4-Hesap verme...
25 Ekim 2013

Kurban ve Kurbanın Farziyeti

A-Allah Katında Din İslâm Dini bayramlarımız ve gerekse de bu bayramlarımızın sebebi olan 'oruç” ve 'kurban”, biz Müslümanların hayatlarında müstesna günler ve ibadetler olarak coşkulu şekilde yer almaktadır. Her Müslüman...
23 Ekim 2013

Kurban ve Kurbanın Farziyeti

A-Allah Katında Din İslâm Dini bayramlarımız ve gerekse de bu bayramlarımızın sebebi olan 'oruç” ve 'kurban”, biz Müslümanların hayatlarında müstesna günler ve ibadetler olarak coşkulu şekilde yer almaktadır. Her Müslüman...
14 Ekim 2013
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Keçiörengücü 27 47
6. Rizespor 25 46
7. Manisa FK 26 42
8. Bodrumspor 26 41
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Altay 27 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@