29.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkındaki Yönetmelik gereğince;
 
         Ticari amaçla patates dikimi yapacak üreticiler; üretimin yapılacağı tarlanın kayıtlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe ve ekinde güncelleştirilmiş ÇKS formu ve uyulması gereken hususları belirten Taahhütname ile patates dikiminden önce müracaat ederek izin almak zorundadırlar.
 
         02.03.2011 ve 31.05.2011 tarihli yazılarımız ile patates üretimi yapılan bütün köy ve kasabalarımıza 2011 üretim sezonunda Üreticilerimizin patates dikimi yapmadan önce en son 30 HAZİRAN 2011 tarihine kadar üretim izinlerini almaları gerektiği, bu tarihten sonra üretim izni verilemeyeceği bildirilmişti.
 
          Üreticilerimizin mağdur duruma düşmemesi için 30 HAZİRAN 2011 tarihine kadar üretim izinlerini almaları gerekmektedir.