Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bütçe Plan Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde söz alarak Muhtarların Sosyal Güvenlik Kapsamına alınması, Seçim Öncesi işe alınan İşçilerin durumu, 4Clilerin durumu ile vatandaşın SGK uygulamaları ile ilgili gönderdiği mektubu okudu.

TBMM tutanaklarını geçen konuşmasında Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle dedi-“Sayın Başkan, Sayın Bakan; 1 Kasım seçimlerinden önce İŞKUR vasıtasıyla ülke genelinde kaç kişi işe alınmıştır? Bu kişilerden kaçı işte çalışmaya devam etmektedir?

İŞKUR’un seçim öncesindeki işe alma becerisi sürmekte midir?

 İkincisi, muhtarlar ve azaların sosyal güvenlik kapsamına alınması düşünülmekte midir, bu konuda bir çalışma var mıdır?

 Bir de bu sağlıkla ilgili yapılan çalışmalar konusunda da bende yurttaştan gelen iki mektup var, onları sizinle paylaşmak istiyorum: “Genel sağlık sigortasına olan borçlarımı taksitlendirmiş bulunuyorum. Ona rağmen ben bunu ödemek istemiyorum. Bunun sebebi de 2 taksit geciktirmem hâlinde sağlıktan yararlanamamam. 2012 tarihinden itibaren bu uygulamanın bana bir faydasını göremedim. Hastalanmadığım hâlde sağlıktan prim ödemediğimden dolayı hastalanınca devletin beni tedavi etmemesi sorun oluşturmuştur. Ben bu şartlarda bu parayı nereden ödeyeyim? Devlet, benim işim yokken sağlık konusunda bana yardım etmesi gerekirken tam tersini yaparak benden para talep etmektedir. Ben bu durumda olmasaydım zaten sağlık giderimi karşılardım. Üstüne üstlük, gönderdiğim belgelerde görülecektir, 2016 yılında aylık 15 lira fark konulmuştur. Şu an borcum 2,5 milyardır. Bu en azından yapılandırılabilse, borcum silinip 150 ve 200 liralık aylık primi ödeme şeklinde bir şey yapılarak hem sağlıkta hem emeklilikte bakımımda bana kazanç getir mesi mümkün olmaz mı? Çünkü, bu durumda olan sadece ben değilim. Şu aşamada işsizliğin de çok arttığı bir zamanda herkes mağdur. Bu şekilde bir talebin hem devlete hem de benim gibi mağdur insanlara faydalı olabileceğini düşünüyorum.” diyor. Bir mektupta da “Babam yok, biz çocukken öldü. Benimle beraber 2 kardeşiz. O da işsiz, ben de işsizim. Diğer kardeşim eskiden yeşil kartlıydı, sonra genel sağlık sigortalı oldu. Şu anda geçim sıkıntısı içindeyiz. Çiftehan köyünde bakkallara borcumuz var. Bakkallardan hariç de Ulukışla Ziraat Bankasına borcumuz var. Hiçbir yerden de gelirimiz yok. Ben şu anda işsizim, işsiz olduğum hâlde bana “60/1 (g) Gelir Testine Tabi Olanlar” diye borç çıkıyor. Evde annem dul ve yetim; ölüm aylığı alıyor. Annemden başka evde maaş ala n kimse yok.” diyor ve annesinin hastalıklarını anlattıktan sonra da diyor ki: “Şu anda annem kredi çektiği için maaş alamıyor. Bu durumda bankaya kesilen paradan dolayı genel sağlık sigortasından da borç geliyor. Bunları ödeyemiyoruz. Genel sağlık sigorta sı bu şekilde olacaksa iptal edilsin.” Yurttaşların belirttiklerinden anlaşılan, alandaki uygulamada sıkıntı olduğu yönünde.

 Bir de bu 4/C uygulaması kapsamında bulunan kişilerin gönderildikleri kurumlarda ücretlerinde son dönemde bir düşüş olduğu yönünde şikâyetler var. Bu konuları bir değerlendirin” dedi.