Biber fiyatını soran, dilini ısıran 'Abaru' diyor, gidiyor. Biber fiyatını soran, dilini ısıran 'Abaru' diyor, gidiyor.

Firmaların ön muhasebe eleman ihtiyaçlarını karşılamak adına Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası il düzeyinde faaliyette bulunan firmalar eleman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ön muhasebe kursu açıyor.

NSMMMO Başkanı Halil Demirdilek, konuya ilişkin açıklamasında, Niğde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası başkanlığı olarak firmaların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere “ön muhasebe elemanı yetiştirme kursu” açılacaktır. Başvuru tarihleri 01-31 Ağustos arkasındadır. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte 05-16 Eylül tarihleri arasında hafta içi saat 18.30 ile 21.30 saatleri arasında verilecek.

2022 yılından itibaren tüm işletmelerin işlemlerini elektronik ortamda uygulayacağı için ön muhasebe elemanı çalıştırmak zorunda kalacağını belirterek şunları söyledi : " 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik olacak ve 2022 Yılından başlamak üzere ve gelecek yıllar da da artık tüm işletmelerin E-Fatura, E-Arşiv, E-Sevk irsaliyesi, E-Müstahsil makbuzu SGK iş ve işlemleri gibi tüm işlemlerin elektronik ortamda uygulanacağı için, İşletmelerin ön muhasebe bilen elamana ihtiyacı olacaktır. Muhasebenin tanımından da hatırlayabileceğimiz gibi muhasebe, her türlü kuruluşların tüm işlemlerini takıp eden, işlemleri kaydeden ve sonuçlandıran bir bilim olduğundan, muhasebe tüm kuruluşlar için son derece önemlidir. Muhasebe sadece ticari kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların vb. gibi yerlerin de işlemlerini takip ettiğinden dolayı her bir kuruluş için en önemli bölümdür. Aklınıza her nasıl bir kuruluş gelirse gelsin bu kuruluşların mutlaka basit veya sistemli bir muhasebe sistemi olmak zorundadır. Bazen kişiler kendi kendilerinin bile muhasebesini tutmaktadırlar.

Açacağımız kursumuzda kursiyerlerimize Uzman Eğitmenlerimiz tarafından Stok, Cari Hesap, Fatura, Kasa, Çek ve Senet, Muhasebeleştirme, Vergi ve SGK Uygulamaları,Ön muhasebe ve e-Fatura, e-arşiv, e-sevk irsaliyesi, e-müstahsil Makbuzunu uygulamalı olarak gösterilecek olup ihtiyacı olan firmalarımızın personel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kursumuzun sonunda kursiyerlerimize belge verilecek olup, kontenjanımız sınırlı olacaktır. Kursla ilgili müracaatlar odamıza şahsen yapılacak olup diğer bilgiler odamızdan öğrenilebilir.

Müracaatlar şahsen 31 Ağustos tarihine kadar Niğde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Editör: TE Bilişim