Kültür varlıklarının tespiti, restorasyonu ve hizmete sunulması projesi çalışma grubu Niğde Valiliği Sodes Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.
 
Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Özel İdare Genel Sekreter yardımcısı Hakan Elmas, İl Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serhat Ünver, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tansel Tokmak, Müze Müdürü, arkeologlar, Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi personelleri, tapu ve kadastro müdürlüğünden birer personel katıldı.

Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun toplantının açılış konuşmasında: “Niğde tarihi eserleri ve tabii güzellikleri bakımından zengin iller arasında yer almaktadır. Niğde Valiliği olarak amacımız; Niğde’de geçmişten günümüze ulaşan özgün değerlerin mümkün olduğunca korunması ve geleceğe aktarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kültür varlıklarının tespiti, restorasyonu ve hizmete sunulması projesi kapsamında yapılması hedeflenen ve devam eden çalışmalar şunlardır:

· Beş yıllık eylem planı hazırlanması,

· Belirlenen tarihi eserlerin projelerinin hazırlanması, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onaylatılması ve restorasyon ihalesine hazır hale getirilmesi,

· Vakıflara ve Belediyelere ait olan kültür varlıklarından restore edilmesi gerekenlerin dosyalarının temin edilerek ilgili kurumlar nezdinde takibinin yapılması,

· Özel mülkiyetteki kültür varlıklarından satın alınabileceklerin belirlenerek beş yıllık periyotta satın alınmasının sağlanmasıdır” dedi.

Toplantı GZFT analizinin yapılarak amaç, hedef, misyon ve vizyonun belirlenmesi için nelerin yapılacağının kararlaştırılması ile sona erdi.


 
Editör: TE Bilişim