Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayları Ömer Fethi Gürer, Dr Sevgi Özbek, Ramazan Ertan
  seçim çalışmalarına devam ettiler.

 

Niğde merkez, kasaba köy ve ilçelerde yoğun bir seçim çalışması yapan CHP milletvekili adayları vatandaşlarla sohbet ettiler sorunlarını dinlediler. Kahvelerde konuşma yaparak CHP yapacakları ve Niğde ile ülke sorunlarına değindiler.

Cumhuriyet Halk Partisi 1. Sıra milletvekili adayı, gazeteci yazar Ömer Fethi Gürer  konuşmalarında Niğde ve ülke sorunlarına değindi ve Niğde’mizinde,ülkemizinde sorunlarını biliyoruz,çözecek bilgi birikimine ve kadrolara sahibiz. 1 Kasım’da oylarınızı CHP’de birleştirin. CHP iktidarı ile ülke rahat bir nefes alsın sorunları çözelim “dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Ömer Fethi Gürer şöyle konuştu- Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin gerçek birleştirici gücü durumunda olan partisidir.13 yıldır iktidarda olan AKP ülkemizi iyi yönetememiştir. Her alanda sorunlar çıkmıştır. Türkiye önünde büyük fırsatlar kaçırılmış, ülkemizin çok değerli zamanı boşa harcanmıştır. Ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. CHP,’nin Türkiye’mizin içinde bulunduğumuz sorunları doğru çözümlerle aşacak önerileri, düşünceleri her kesim tarafından da anlaşılmış, kabul görmektedir. CHP seçim bildirgesindeki vaatler diğer partilerinde örnek aldığı açıktır. Niğde’mizin de, Ülke’mizin de sorunları bilen ve çözecek bilgiye birikime  sahip olan partide  CHP’dir”dedi.

NİĞDEMİZİN GERİ KALMIŞLIĞI SONA ERDİRECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı gazeteci yazar Endüstri Mühendisi Ömer Fethi Gürer  Niğde ili ilgili beş kitap ve beş bini aşkın makale yazdığını anımsatarak  “Niğde sorunlarını da çözümünü de biliyorum” dedi.

Ömer Fethi Gürer şöyle konuştu-“ Niğde’nin Adana, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray illeri arasında en geri kalan il durumundadır. Niğde  on bin yılı bilinen iki kez başkent olmuş,Toroslara açılan kapı özelliğine sahiptir.Doğası, Tarihi, Folkloru, bereketli toprakları, aydın insanları ile her zenginliğe sahipken ne yazık ki gereken düzenleme destek ve gayretten mahrum bırakılarak iç Anadolu’nun en sorunlu ii durumuna düşürülmüştür. Nevşehir ili 3,5 milyon turist gelirken Niğde onca tarihi kültürel varlığına karşın turizmden pay alamamaktadır. Çünkü Niğde için konuşanlar Niğde’nin bu anlamda zenginliğinden habersizdirler. Bilinen birkaç yerin ötesinde inanç turizmi, doğa turizmi, kaplıca turizmi, kültür turizmi adına Niğde için yapılanlar sınırlıdır. Niğde bu bağlamda sahipsiz bırakılmıştır. Bu süreci sona erdirip Niğde Bacasız sanayi Turizmden gereken payı almasını, değerlerinin sahiplenilmesi gerçekleştireceğiz.  Efendibey gibi Niğde dününün izlerinin olduğu mahalle dahi Kentsel dönüşüm  adı ile yıkılarak dünden gelen önemli yapıların geleceğe taşınması da yok edilmiş ,mahalle halkı ne olacağını anlatılmadığı sorunlu bir dönemle karşı karşıya bırakılmıştır.Niğde bir çok tarihi yapı yok edilmek üzeridir ki bunların hepsi turizm ile gelişen Niğde için önemli değerlerdir. Köylerde kasabalarda tarihin izleri ne yazık ki değeri anlaşılmadığı için yok olmak üzeridir. Niğde için  tarım ve hayvancılık hayati önemdedir. Ne yazık ki yıllardır patates, elma gibi üretimde ülkemizde ilk sırada ürünler için dahi bir entegre tesis Niğde’mize kazandırılamamıştır. Çiftçimiz  yabancıların ucuz yolla toprağını almasına ihtiyacı nedeni ile razı olmuş ve bugun sattığı topraklarında amele olarak çalışır duruma getirilmiştir. Niğde için tarım ve hayvancılık yeni baştan ele alınıp  mutlaka sanayisinin genişlemesi sağlanacaktır. Köyleri boşalan okulları sağlık ocakları kapanan  Niğde’de ülkemizde ve dünyada tanınan bir Niğde doğru gitmek için hemşerilerimizin oylarını CHP de birleştirmelerini  bekliyoruz”dedi.

 

AYRIŞTIRICI-KUTUPLAŞTIRICI  ANLAYIŞA SON

Cumhuriyet Halk Partisi  adayı Ömer Fethi Gürer   Niğde gibi ülke sorunlarını da bildiklerini ifade etti. Şöyle dedi-“CHP ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve çatışmacı yönetim anlayışına son vermeye kararlıdır. CHP,hiç kimseye”makbul vatandaş” ya da “öteki vatandaş”gözüyle bakmamaktadır.tüm yurttaşlarımızı ayırmadan eşit olarak  sahiplenmektedir. Yurttaşlarımızın haklarını korumak, özgürlüğünü geliştirmek ve daha iyi bir yaşama kavuşmasını sağlamak için CHP vardır, birinci sınıf demokrasiyle yurttaşlarımızın özgürce yaşadığı ve ülkemiz zenginliklerinin adil şekilde paylaşıldığı kalkınmış bir Türkiye  inşa etmek için çalışmaya kararlıyız. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı mutlaka olmazsa olmazımızdır. Barış ve uzlaşı içinde bir arada yaşayan yurttaşlar ülkesini kurmaya da kararlıyız. Ülkemizde terörü bitirecek kardeşçe yaşamamı sağlayacağız.Komşu ülkelerle ilişkilerimizi düzenleyip Yurtta Barış Dünyada barış düşüncesi ile çalışacağız”dedi.

CHP SORUNLARIN ÇÖZÜMÜN PARTİSİDİR

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Ömer Fethi Gürer Cumhuriyet Halk Partisinin sorunları çözümün partisi olduğunu  söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. CHP kişisel çıkar  ya da parti çıkarı için değil, Türkiye’nin geleceği için siyaset yapan partidir. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden yana, özgürlük ve barıştan yana,değişimden,  sorunların aşılmasından yana,bir tek yurttaşın yatağa aç girmemesi için gerçekçi  uygulamalardan yanayız.”Komşusu açken tok yatanlardan olmadık” olmayacağız”. dedi.

Ömer Fethi Gürer  CHP gerçekçi projelerle iktidara hazır olduğunu kayd ederek şöyle konuştur-“Her alanda ve herkesi sahiplenecek projelerle CHP iktidar için hazırdır. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında birer maaş ikramiye, Aile Sigortası ile ihtiyaç sahibi her eve  en az 720 Tl girmesi,Kamuda taşeron işçiliğinin sona ermesi,Kredi kartı ve  tüketici kredisi borçlarından  faizlerin en az % 80’inin silinmesi, Siyasi ahlak yasası çıkarılması, İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verilmesi,askere gidenlerin sigorta yaptırılması,tam gün eğitimde öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi, kadınların her alanda desteklenmesi, gençlerin sorunlarının çözülmesi, Çiftçinin mazotun  1lira 80 kuruştan almasının sağlanması, Çiftçi  ekim öncesi ürün teşviki sağlanması,asgari ücret altında geliri olan çiftçiye destek sağlanması, Üreticinin kullandığı tohum,gübre gibi konularda gerekli düzenlemelerin yapılması, her köye ziraat mühendisi ve veteriner sağlanması, Asgari ücretin vergisinin kalkarak net 1500 Tl olması, Esnafın emekli aylığından kesilen sosyal Güvenlik Destek priminin kalkması,Teşvik sisteminin değişerek Katma değeri yüksek üretimi özendirici sektörel teşvik politikası uygulanması,Vergi ve sigorta borcu  olmayan KOBİ’lerin,ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar sıfır  faizli krediye erişimini sağlayacak  düzenleme  çıkarılması.Keyfi uygulama  son verilecek  hukukun üstünlüğü sağlanarak ülkede birlik ve kardeşliğin tesisi sağlanması,Sıfır sorun diye yola çıkıp çevresinde komşusu  kalmayan ülkemiz için yurtta ve dünyada barış sağlanması   CHP iktidarının ilk yılında sağlanacak başlıca çalışmalar olacaktır”dedi. CHP Milletvekili adayı  Dr.Sevgi Özbek ülkemizde 7 Haziran  süreci ve terör sorununa değindiği konuşmalarında analar ağlamasın diyenler her gün gelen şehir haberleri karşısında çaresiz kalmaktadırlar. 7 haziran seçimlerine kadar ülkemizde terör sorunu yok gözükürken seçim sonrası başlayan terör nedeni halkımız tarafından iyi anlaşılmalıdır. Terörü sonlandıracak ve ülkede barışı sağlıyacak parti CHP’dir dedi ve Doktor olması nedeni ile uygulanan sağlık politikasının yanlışılığını örnekleri ile anlattı. Sorunlardan kurtulmak için oylarınızı CHP’de birleştirin” dedi.