Niğde Gümrük Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2021 yılında ithalat-ihracat toplamda 26 milyon 118 bin 412 Dolar iken 2022 yılında ise ithalat-ihracat 39 milyon 147 bin 619 dolara yükseldi. Niğde OSB içerisinde bulunan Gümrük müdürlüğünde 2022 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Irak ve Suriye olduğu öğrenildi.

Niğde’nin nüfusu 377 bine yükseldi Niğde’nin nüfusu 377 bine yükseldi

2022 yılında ithalat ve ihracat arttı

Niğde Gümrük Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Niğde’de en çok ithalatı yapılan eşyalar: pamuk, bakır boru, sabun taşı, hurda, iplik ve polietilen oldu. En çok ithalat yapılan ülkeler ise: Azerbaycan, Afganistan, İran, Özbekistan ve Yunanistan oldu.  Niğde Gümrük Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Niğde’de en çok ihracatı yapılan eşyalar: Yaş sebze meyve, patates, kalsit, meyve suyu, iplik, bitki koruma ürünü (ilaç) oldu. En çok ihracat yapılan ülkeler ise: Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Irak ve Suriye oldu.

2022 Yılı Hedefi ve Gerçekleşen Durum

Niğde Gümrük Müdürlüğü Ticaret Bakanlığınca deri ve tekstil ihtisas gümrüğü olarak belirlenmiş, bu doğrultuda ithalat işlemlerinde artış gözlenmiştir. 2021 yılında ithalat-ihracat toplamda 26.118.412,12 USD, toplanan vergi 18.089.037,72 TL’dir. 2022 yılında ithalat-ihracat toplamda 39.147.619,40 USD, toplanan vergi 57.277.591,64 TL’dir.

İhracat işlemlerinin de artırılması hedeflenmiş ancak patates ve küspe ihracatına gelen kısıtlamalar/yasaklamalar neticesinde beklenen hedef gerçekleştirilmemiştir. İhracat ürünlerine gelen kısıtlamaların sonra ermesine müteakip tekrar işlev kazanacağı düşünülmektedir.

2023 yılı hedefi

İlimiz Organize Sanayi ve Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, hali hazırda üretimde bulunan ve yatırım teşvikiyle yeni kurulan fabrikaların ihracat ve ithalat işlemlerini Niğde Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirilmesinin sağlanarak ilimiz istatistiki verilerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Editör: TE Bilişim