Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül, 1 Ocak ile 31 Temmuz tarihleri arasında Niğde’de işsizlik maaşı için 3 bin 113 müracaat olduğunu, yapılan incelemeler neticesinde Bin 228 kişi işsizlik maaşı almayı hak ettiklerini söyledi.

İşsiz maaşı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Bingül şunları söyledi; “İşsizlik Ödeneğinin Tanımı, Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.  

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

 İşsizlik Ödeneği, Genel Sağlık Sigortası Primleri, Yeni bir iş bulma, Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi gibi eğitimler verilmekte.

 İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Niğde Belediye Meclisi % 100 Taksi Ücreti Zammına Onay Verdi Niğde Belediye Meclisi % 100 Taksi Ücreti Zammına Onay Verdi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz” dedi.

Editör: Selim GÖKEL