CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Niğde'de yaşanan don olaylarında elma üreticilerinin bir bölümüne don zarar parasının ödendiğini belirterek, aynı koşullardaki diğer üreticilere bu zararın ödenmemesi nedeniyle çiftçilerin sıkıntıya girdiğini söyledi.

Şafak, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Niğde'de don ve kuraklıktan zarar eden çiftçilerin sorunlarını da dile getirdi.

Şafak yaptığı konuşmada şunları dedi: "Ben burada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında Türkiye'de uygulanan yanlış politikaların geneli üzerinde durmak istiyorum.

Bu hızla artan nüfus karşısındaki düşük büyüme temposunun, Türkiye'nin ihtiyacı olan tarım ve gıda üretiminden giderek uzaklaşmasına işaret etmektedir.

BUĞDAY EKİM ALANLARI DARALDI.

2000 yılında 21 milyon ton buğday üreten Türkiye, 2014 yılında 19 milyon ton buğday üretebilmiştir.

Türkiye 2002 yılında 93 milyon dönüm alanda buğday üretirken, günümüzde 78 milyon dönümde buğday üretmektedir.

Türkiye, AKP döneminde 31 milyon ton Buğday ithal etti, karşılığında 9,2 milyar dolar ithalat parası ödedi. Türkiye AKP döneminde 10 milyon ton Mısır ithal etti, karşılığında 2,5 milyar ithalat parası ödedi. AKP döneminde yağlı tohum ve türevlerine, ithalata 24,5 milyar dolar para ödedi. AKP döneminde, 9,4 milyon ton pamuk üretildi, 8 milyon ton ithal edildi.

AKP döneminde 804 bin ton soya üretildi. 12,5 milyon ton soya ithal edildi.

İthalata karşılığında 5,3 milyar dolar para ödendi.

TÜTÜNCÜLÜK BİTME NOKTASINA GELDİ.

12 yılda tütün üretimi 153 tondan, 70 bin tona geriledi.Tekelin özelleştirilmesi sonucu 6 sigara fabrikasından 5'i kapandı. Tokat,Malatya,Bitlis, Adana ve İstanbul fabrikalarında üretim yapılmıyor. Çiftçi kaybediyor, işçi kaybediyor, Ülke kaybediyor.

Şeker pancarı ekimi kotalarla daraltıldı. Özelleştirme süreci Tütünde olduğu gibi Şekeride bitirecek. Şeker Fabrikalarında yıllardır geçici olarak çalışan işçilerimiz kadro beklemektedir.

BAKLAGİLLERDE İTHALATÇI OLDUK

Son 10 yılda 2 milyon 573 bin futbol sahasına denk gelen 27 milyon 825 bin 64 dekar tarım arazisi imara, inşaata kurban gitmiştir.

Hayvancılık politikalarındaki yanlışlar besiciliği öldürüyor, tüketiciyi proteinsiz bırakıyor. 1980 yılında16 milyon olan sığır varlığı, bugün 14,4 milyondur. 35 yılda 2 koyunumuzun 1'ini kaybettik.1980'de 19 milyon olan keçi varlığımız bugün 9 milyona düşmüştür. Mera varlığımız 50 yıl evvelki düzeyinin yarısına inmiştir. Türkiye son 4 yılda 3,5 milyon baş canlı hayvan ithal etmiştir. Sıfır faizli kredi desteği yanlış uygulamalarla,besici iflasına neden olmaktadır. Kontrollü kredi süreci başladığında hayvan fiyatları yükselmiş ve üretici hayvan satın alarak ahıra bağlamıştır.

Hemen arkasından yoğun bir ithalat süreci başlamasısonucunda hayvan fiyatları düşmüş ve besici zarar etmeye başlamıştır. Pahalı mazot, pahalı gübre, pahalı yem, Türkiye tarım ve hayvancılığını sıkıntıya sokmaktadır. Tarımda Mazot, Gübre ve Yem ve enerji maliyetleri çiftçi lehine derhal düşürülmelidir.

Daralan tarım politikası sonucu; Binlerce, üniversitelerden mezun olan Ziraat mühendislerimizin, Veteriner hekimlerimizin,Gıda mühendislerimizin iş bulamamasına, atanamamasına neden olmuştur. Bugün 10 binlerin üzerinde her dalda mühendislerimiz boş gezmektedir. En kısa sürede sosyal patlamaya neden olmadan eğitimini tamamlamış bu arkadaşlarımıza devlet ve özel sektörde hızla yer açılmalı ve atamaları gerçekleştirilmelidir.

NİĞDELİ ÇİFTÇİ SIKINTIYA GİRDİ

Son olarak Niğde bölgesinde yaşanan don olayında Elma üreticilerinin bir bölümüne don zarar parası ödenip, aynı koşullardaki diğer üreticilere ödenmemesi Dündarlı, Hacıbeyli, Sazlıca bölgesinde, meyvelerde Niğde Bor Bahçeli kasabasında çiftçileri sıkıntıya sokmaktadır. Aynı sorun kuraklık yaşanan buğday üreticilerinide, başta Ulukışla Kolsuz köyü olmak üzere sıkıntıya sokmaktadır.Türkiye'nin yeni bir tarım politikasına yeni bir bakış açısına, üreticiye daha adaletli davranacak bir hükümete ihtiyacı vardır"