Niğde'de Gönüllü Gençler Piknik Alanlarını Temizledi Niğde'de Gönüllü Gençler Piknik Alanlarını Temizledi

Valilikten yapılan açıklamada, “06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen deprem afeti nedeni ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun (Kanun) 13. maddesi gereğince yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde ekli listede yer alan ve açık adresleri belirtilen binaların ağır hasarlı/yıktırılacak bina olduğu tespit edilmiş, itiraz süreci de tamamlanarak ağır hasarlı bina tespiti kesinleşmiştir.
Kanunun 13/1-a bendininin 5. alt bendindeki; “(…) idare kurullarınca yıkılması onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük mülkiye amirinin emri ile yıktırılır.” hükmü gereğince Niğde Valiliğinin 21/06/2023 tarihli ve 6732375 sayılı Olur’u ile ağır hasarlı binaların yıkılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen Kanun hükmü gereğince; İlan tarihi olan 23/06/2023 tarihinden 07/07/2023 tarihine kadar 15 (onbeş) gün içerisinde, ilgili mevzuatlardaki yıkım öncesinde, esnasında ve sonrasında can ve mal güvenliğinin alınması gibi hususlara ilişkin hükümler doğrultusunda, ağır hasarlı binanızın tarafınızca yıkılması ve enkazının kaldırılması gerekmekte olup, yıkılmadığı takdirde bu binalara el konularak yetkili kurumlar tarafından yıkımı gerçekleştirilecektir. Ekli listede yer alan binaların mal sahiplerine/maliklerine ilanen duyurulur.  Bilgi İçin Başvurabileceğiniz; Mercii    : Niğde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü. Adresi    : Selçuk Mahallesi Selçuklu Cad. No:2 Merkez/NİĞDE” denildi.