Sosyal Güvenlik Kurumu Niğde İl Müdürü Mustafa Turan yaptığı açıklamada: Bilindiği üzere 4/4/2015 tarihli ve 6645 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 63.Madde gereğince;

 Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına  bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde,30.04.2015 tarihi itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını  01.05.2015 tarihinden itibaren üç ay içinde(31.07.2015 tarihine kadar)ödememeleri veya yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.

 Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez. Sigortalılıkları durdurulanların faaliyetleri devam ediyor ise 01.05.2015 tarihi itibariyle yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, hesap edilen borç tutarının tamamının 3 ay içinde ödenmesi şartıyla yeniden ihya edilir.

Bu madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

  Bu kapsamda çıkarılan 2015/13 sayılı Genelge uygulanmaya başlanmıştır"dedi.