Niğdeli Prof. Dr. Şahiner Bilim Alanında Başarılı Çalışmalara İmza Atıyor Niğdeli Prof. Dr. Şahiner Bilim Alanında Başarılı Çalışmalara İmza Atıyor

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının yapılandırılmasına başlamıştı. 31.12.2022’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası prim borçları, Sosyal güvenlik destek primi borçları, İşsizlik sigortası primi borçları, 31.12.2022'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları, Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, yer almaktadır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31.05.2023 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve peşin veya ilk taksit ödemelerinin 03 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihi resmi tatile denk geldiğinden) tarihine kadar ödemek gerekmektedir.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar Niğde SGK il müdürlüğüne müracaatta bulunmaya devam ediyor. SGK İl müdürlüğüne bugüne kadar 3 Bin 300 kişi yapılandırmadan faydalanmak için müracaatta bulundu. Öte yandan yapılan müracaatlar kapsamında 157 milyon TL borç yapılandırılmış olup, Yapılandırma başvuru süresi bayram tatiline denk geldiği için başvurularda son gün 3 Temmuz olarak belirlendi.