Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş; Son MEB yasası ile görünen odur ki, ülkemizde maalesef kadrolaşma uğruna hak, hukuk, adalet, liyakat, ehliyet yerine, “benim adamım, benim sendika üyem, benim zihniyetim” kriterleri öne çıkmaktadır.”dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan haksız ve hukuksuz kadrolaşmayı sert bir dille eleştiren Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş Milli Eğitimin atama konusunda yaptığı uygulamalar nedeni ile çeşitli iddialarda bulundu ve sorular sordu.

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi.

 

Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde, işlerin ehil olan kimselere verilmesi emrediliyor.  Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de; Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz de Hadis-i Şeriflerinde görev yerlerinin emanet olduğu, bu emanetlere ihanet edilmemesi gerektiğini emretmektedir.

            Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de;

            “Allah size, mutlaka emanetleri (işleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.” (Nisa 58)

            “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” (Ahzab 72)  buyurmaktadır.

            Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz;

            “İş, ehli olmayana tevdi edildiği (verildiği) zaman, kıyameti bekle.” (Buhari)

            “Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin. (Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur?) denince, görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin” buyurmuştur.

            Son MEB yasası ile görünen odur ki, ülkemizde maalesef kadrolaşma uğruna hak, hukuk, adalet, liyakat, ehliyet yerine, “benim adamım, benim sendika üyem, benim zihniyetim” kriterleri öne çıkmaktadır. Liyakat ve ehliyet kavramlarını sözlüklere hapsedenler, hak ve hukuk kavramlarını katletmeye devam etmektedirler.

            Bunun en son örneği, Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkerim HAZIR’a karşı yapılan uygulamada açık bir şekilde görülmektedir.

            Şöyle ki;

            Niğde Merkez Hazım Tepeyran İlkokulu Müdürlüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığı, 08.09.2014 tarih ve 903/162 sayılı yazı ile gönderdiği “Müdür Yardımcısı İnha Cetveli”nde, mevcut okul müdür yardımcısı Abdülkerim HAZIR, yeniden Okul Müdür Yardımcılığı’na teklif edilmiştir. Ancak, okul müdürlüğünün teklif etmesine rağmen, adı geçen okula müdür  yardımcısı olarak Dr. Sadık Ahmet İlkokulu’ndan bir başka öğretmenin görevlendirmesi yapılmıştır.

            Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkerim HAZIR’ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10.11.2014 tarihinde yazdığı ve okul müdürlüğünün kendisini teklif etmesine rağmen, neden kendisinin görevlendirilmeyerek yerine başka bir okuldan bir öğretmenin görevlendirildiğini sorması üzerine; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12.11.2014 tarih ve 51024361/903.02/5260268 sayılı yazısı ile kendisine cevap verilmiş, verilen cevapta; “Okul Müdürlüğünün 09/09/2014 tarihli ve 903/160 sayılı 2.inci inhası ile E.G. müdür yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.” denilmiştir.

                        Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi olarak yetkililere soruyoruz:

1-      Niğde Merkez Hazım Tepeyran İlkokulu Müdürlüğü’nün 08.09.2014 tarih ve 903/162 sayılı yazısı ile Okul Müdür Yardımcılığı’na teklif edilen Abdülkerim HAZIR’ın müdür yardımcısı olarak görevlendirilmeme nedeni nedir?

2-      Yerine atanan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu Sınıf Öğretmeni E.G. hangi kriterlere göre tercih edilerek görevlendirilmiştir.

3-      İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12.11.2014 tarih ve 51024361/903.02/5260268 sayılı yazısı ile verilen cevapta belirtilen ikinci inha, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından mı istenmiştir? Yoksa Okul Müdürlüğü kendi inisiyatifi ile mi yeni bir inha listesi göndermiştir?

4-      Okul Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan 08.09.2014 tarihli yazının giden evrak numarası 162 (yüz altmış iki) iken, Okul Müdürlüğü tarafından 09.09.2014 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiği söylenen yazının giden evrak numarası nasıl 160 (yüz altmış) olabilir?

5-      Bir gün sonra gönderilen yazının giden evrak kayıt numarasının daha yüksek olması gerekmez mi?

6-      İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi tuttuğu “Okul Müdürlüğünün 09/09/2014 tarihli ve 903/160 sayılı 2.inci inhası ile” diye belirtilen yazının, giden evrak kayıt defterinde, belirtilen 160. sıraya kaydı var mıdır? Eğer belirtilen sıraya kaydı varsa, nasıl daha düşük numara verilmiştir?

7-      Belirtilen yere kaydı yoksa, böyle bir yazı okul müdürlüğü tarafından nasıl yazılmıştır?

8-      Giden Evrak Defterinde böyle bir kaydın olmaması, “Evrakta Sahtecilik” suçu kapsamına girmekte midir? Eğer bu suç kapsamına giriyorsa sorumlular hakkında ne yapılacaktır?

 

Yine 28/11/2014 tarihinde yayınlanan Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Atama Sonuçları (Taslak Liste)’de 48.47 puanla Ulukışla İlçesi Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne atanan Türk Eğitim-Sen Üyesi Siami PEKER, 15/12/2014 tarihinde yayınlanan Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Atama İnha Cetveli’nde listeden çıkarılmış ve yerine 48,26 puanla kendilerine yakın bir sendikanın üyesi atanmıştır. Bu olay da Milli Eğitim’de ki haksız, usulsüz kadrolaşmanın hangi boyutlara ulaştığını göz önüne sermektedir.

 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

İhsan UĞRAŞ

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı.