Niğde İl Genel Meclisi 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısı yedinci birleşimi, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Teksin Başkanlığında yoklama ve geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı.  2024 yılı İl Özel İdaresinin tahmini bütçesi 430 Milyon TL olduğu öğrenildi.

İl Genel meclisinde bütçe maratonu başladı. İl Genel meclisinde yapılan görüşmelerde 2024 yılı il özel idaresinin tahmini bütçesi 430 milyon olarak belirlenirken, 2023 yılının bütçesine göre 2024 yılının bütçesi yüzde 80 oranında bir artış yaşandı.

Gündemde bulunan, Niğde İl Özel İdaresi 2024 Mali Yılı Kurumsal Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi ve oylanması oy birliğiyle kabul edildi.

Niğde İl Özel İdaresi 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşünü içeren Raporun Meclise sunulması meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

İlimiz Merkez Koyunlu Köyü 204 ada 6 ve 12 nolu, 219 ada 15 nolu, 220 ada 1 nolu, 221 ada 11 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanması maddesi İmar komisyonuna sevk edildi.

İmar Planı Alt Yapı Giderleri 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması. İfraz, Tevhit, Yola Terk, 18. madde ve parselasyon planı uygulamaları 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması maddesi komisyona sevk edildi. İlimize bağlı köylerde şahıslar tarafından yapılan müracat sonucu İl Özel idaresince verilen imar çapı, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi gibi hizmetlerden alınan 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması imar komisyonuna sevk edildi. İlimiz Çamard: İlçesi Demirkazık Köyü 101 ada 19 nolu parselde Depolama Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanması maddesi İmar komisyonuna sevk edildi.

Niğde’ye 59 milyon 878 bin KÖYDES desteği Niğde’ye 59 milyon 878 bin KÖYDES desteği

Editör: Selim GÖKEL