Hulus Özen'in İşi Gücü Niğdeli ve Niğde Hulus Özen'in İşi Gücü Niğdeli ve Niğde

Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Nusret Teksin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Niğde Merkez Koyunlu köyünde bulunan 65,04 metre kare dükkan vasıflı taşınmazın Koyunlu Köy Tüzel kişiliği adına tahsis edilip edilmeyeceği ve Niğde Merkez Çayırlı Köyü 156 ada 14 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği görüşüldü. İki madde ilgili komisyonlara sevk edildi. İl Genel Meclisi Gündemin diğer maddeleri olan Niğde Merkez Uluağaç Köyü 120 ada 11 ve 12 nolu parselde konut alan amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planını, Niğde Bor İlçesi Balcı Köyü 230 ada 4 nolu, 229 ada 4 nolu ve 241 ada 7, 8, 9 ve 10 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliğini görüştü.

Yapılan oylamada iki madde oy birliği ile kabul edildi.

Editör: Selim GÖKEL