Ülkemiz yerel ve genel seçim havasına girmiştir.
 
Halkı yönetmeye talip olacaklar; halkın – seçmenin teveccühlerine layık olabilmeleri için seçim bölgelerinin coğrafi konumlarına uygun projeler geliştirerek seçmenlerinin beğenisine sunmaları gerekir.
 
Bu projeler resmi  bina yol kaldırım vb. tesisler  olmayıp doğrudan halkın gelir seviyelerini artıracak seçmenin yaşam tarzını kökten etkilemeye yönelik dev yatırım projeleri olmalıdır.
 
Seçimler adaylar arasında adeta projeler mücadelesi ve yarışı  şeklinde geçmeli ki seçmenlerde beğendiklerini seçerek, oylarına yön verip, değerlendirsinler.
 
Projeler denilince bir Niğdeli olarak aklımıza ilk gelen; Bir Niğde sevdalısı, Niğde politika tarihinde halkın ve Niğde’nin kaderini değiştirecek önemde büyük projelere imza atmış siyasilerden biri olan devlet eski bakanı ve vali  Akın Gönen gelmektedir. Akın Gönen’in Niğde’yi  sınıf atlatacak, çevre illerle yarıştıracak bir çok dev projeleri vardır.
 
İşte halkın ve zamanında Niğdenin kaderini değiştiren ve değiştirecek olan o projelerde birkaç örnek:
 
1-Niğde üniversitesi; Üniversitenin kuruluş kanun tasarısının altında bizzat imzası vardır.
 
2-Üniversite öğrencilerin barınmalarının sağlanması için Milli Piyango kız ve  erkek öğrenci yurtları, Sabancı kız öğrenci yurdu, Bor İlçesinde  yine kız ve erkek öğrenci yurtları.
 
3-Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu ; Çeşitli Fon ve ödeneklerle  biran önce tamamlanması  sağlanmıştır.
 
4- Pozantı-Ankara otoyol projesi; Bu proje,  zamanın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından temeli atılarak inşaatına başlanmış, Kemerhisar sapağına kadar yapımı tamamlanmıştır.
 
5- Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ki bu enstitüye zamanında doktoralı görevliler getirilmişti.  Bu enstitünün üç amacı vardır. Trilyonlar ödenen  ithal tohum yerine ucuz ve kaliteli yerli tohum üretmek. Hastalıklarla mücadele edecek labaratuvar ve tesisler kurmak. Niğdeli gençlere iş ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Bu alandaki Türkiye’deki tek eğitim kurumu olan Niğde Patates Araştırma  Enstitüsü  bu görevini başarıyla yürütmeye çalışmaktadır.
 
6- Altunhisar Çiftlik arası dağ yolu Karayolları ağına aldırılarak yapımına başlanmıştı.
 
7- Bor Zengen arası dört şeritli yol inşaatı; Bu yol bir sezonda tamamlattırılmıştır. Yolun solunda Havaalanı sağında organize sanayi planlanmıştır.
 
8-Niğde Havaalanı: Çorak arazide yeri temin edilmiş, plan ve projesi yaptırılmış, programa konulmuştur. Bilahere yeni göreve gelen dönemin Başbakanı Tansu Çiller  tarafından hazır projenin temeli atılarak 1/3 ü yapılmıştır. 
 
9- Bor Deri Organize Sanayi planlanıp programa koydurulup inşaatına başlattırılıp tamamlanarak hizmete açılmış ve şuanda 40-50 işyeri beraberinde binlerce aileye ekmek kapısı olmuştur. Niğde sanayisine büyük katkı sağlanmıştır.
 
10- Niğde Ecemiş Sulama Projesi:- Ecemiş suyunun Niğde ovalarına akıtılabilirliği ve ekonomik olduğu hususu DSİ bütçesine konulan ödenekle yaptırılan çalışma ile tespit ettirilmiş, bu suyun  Niğde ovalarına akıtıldığı takdirde Niğde de büyük bir ekonomik canlılık  ve tamamlandığında çiftçinin gelirinin  11 kat artacağı teknik ve ekonomik olarak tespit edilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, proje ve rapora bağlanmıştır.
 
11- Niğde Kalkınmada Öncelikli iller arasına aldırılmış esnaf sanayici ve vatandaşa şartlarına göre gümrük muafiyeti  vergi indirimi ve indirimli elektrik temin edilmiştir. 
 
12- Bor Akın Gönen Anadolu Lisesi açtırılarak öğrencilere dil eğitimi imkanı sağlanmıştır .
 
13- Bordaki yüksek okula yeni bölümler  ve deri araştırma merkezi açılarak rekabet gücü yüksek olan dericiliğin gelişmesi planlanmış, Borun gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
 
14- Bazı kasabalarda devlet destekli besi hayvancılığı projeleri desteklenerek  modern hayvancılığa köylümüz ve çiftçimiz teşvik edilerek gelir seviyesi yükseltilmiştir.
 
15- Altunhisar ve Çiftlik beldelerinin  ilçe haline getirilerek kalkınmaları yönünde çaba harcanarak parlamentoda ilçe haline getirilmeleri sağlanmıştır.
 
16-Ulukışla ve Çamardı İlçelerine üniversite birimleri açtırılarak ekonomik sosyal ve eğitim düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Altunhisar ve Çiftlik ilçeleri için de üniversite birimleri açılması yönünde  müracaatlar ilgili yerlere yapılmıştır.
 
Akın GÖNEN seçim kaybettikten sonra yapılamayan veya atıl halde bekleyen projeler
1-      Otoyol inşaatı Niğde-Ankara arası eksiktir. Atıl halde beklemektedir.
2-      Havaalanı inşaatının 1/3 lük kısmı yapılmış daha sonra bazı etkililerin, lüks   gereksiz yatırım söylemleri ile  Niğde bu yatırımdan maalesef mahrum edilmiştir.
3-      Niğde Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Tıp Fakültesinin açılması gerçekleştirilememiştir.
4-      Ecemiş  Projesinin  yapılabilirliği ve ekonomikliği DSİ tarafından resmen tespit ettirildiği  halde proje tozlu D.S.İ raflarında kaderine terk edilmiştir.  Hal böyle olunca çevre illerden Nevşehir, Aksaray, Konya hatta Adana alternatif projeler üreterek Niğde’yi  saf dışı etme yarışındadırlar.
5-      Niğde Üniversitesini cazip hale getirmek için  Öğretim üyeleri ve çalışanlar için Toplu konut yaptırma amacıyla Özel idareye üniversite kampüsü yakınında arsa temin edilmiş, seçimlere girilmesi sebebiyle ihalesi tamamlanamayan bu arsa daha sonra maalesef düşük bir bedelle TOKİ ye satılarak üniversiteyi geliştirme amacından uzaklaşılmıştır.
6-      Altunhisar ve çiftlik ilçelerine arzulanan üniversite birimleri halan açılamamıştır.
Yukarıda saydığımız ve hayata geçirilemeyen bu projeler kalkınmaya, zenginleşmeye yönelik projelerdir. Hayata geçirilip uygulama imkanı olsaydı Niğde nüfusu gelişemeyen bir il olmayacak. Evlatları gurbette değil memleketlerinde yaşayacak gelişmiş bir il olacaktı. Kapadokya’nın tam göbeğinde olmasına rağmen turizmden yeterince pay alamayan Niğde, o zaman turizmin merkezi olacaktı. Kısacası bir yörenin tarımının gelişmesi için sulama probleminin halli şarttır. Sanayileşmesi için hava ve kara ulaşımı hayati önemdedir. Ulaşımsız gelişim hayaldir. Hava ulaşımı olmayan organize sanayiye yabancı sermayenin gelmesini beklemek hayaldir. Kısacası bu projeler tamamlanmadan tarımın yani çifçinin gelişimi mümkün değildir. Çiftçisi fakir olan yerde sanayinin hızlı gelişimini beklemek de hayaldir.
 
Sayın Başbakan gittiği her ilde  yüzlerce büyük tesisin toplu açılışını yaparken biz sadece komşu illeri boynu bükük  kıskançlıkla  seyretmekteyiz .
 
Ülkemiz seçim havasına girmiştir. Kuru, seviyesiz, genel siyaseti ilgilendiren, seçmeni üzen boş tartışmaları bir yana bırakıp, birbirimizi yemekten ziyade Akın GÖNEN örneğinde olduğu gibi ilimizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren bizim atıl ve yarım projelerimizi  tartışalım. Tıp Fakültesini nasıl faaliyete geçiririz, Ecemiş suyunu çiftçinin kullanımına nasıl sunarız, havaalanını tekrar nasıl programa koydururuz, Niğdelinin siftahsız dükkan kapatmasına nasıl çare buluruz. Bunları tartışarak siyaset yapmalıyız.
 
İlimiz adına bu seçimlerden yararlı çıkmak için hazır proje ve yatırımların hemen ödenek tahsis edilerek  tamamlattırılacağı, başlamamış yatırımların hemen temelinin attırılarak sandığa elle tutulur başarıyla gidilmesi sağlanmalıdır. Çevre illere kıskançlıkla özenilerek bakılan değil aradaki farkın kapatıldığı kazançlı bir seçim dönemi sağlanması dileğiyle huzurlu ve kazançlı seçimler dileriz….