23.10.2013, 00:06

Kurban ve Kurbanın Farziyeti

 A-Allah Katında Din İslâm
            Dini bayramlarımız ve gerekse de bu bayramlarımızın sebebi olan “oruç” ve “kurban”, biz Müslümanların hayatlarında müstesna günler ve ibadetler olarak coşkulu şekilde yer almaktadır. Her Müslüman dini sorumluluk içersinde, gerek dini vecibelerinin gereği olan bu ibadetlerinin yerine getirilmesinin gerekse bayramlarının en güzel şekilde ihya edilmesi için özel bir gayret sarf eder. Bilir ki, bu gayret ve çaba, dinimizin güzel davranış ve eylemlerinin bir parçasıdır.
            Adem Aleyhi’s-Selam’dan Muhammet Aleyhi’s-Selam’dan’a kadar vahyedilen din İslâm’dır. İslâm Allah katında tek ve tek geçerli olan dindir. Allah’ın nebileri bu dinin tebliğcileri olup, Muhammet Aleyhi’s-Selam’da bu din en son şeklini almıştır:
“…….Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim….” Mâide 5/ 3.
“Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır.” Al-i İmran 3/ 85
“İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.” Al-i İmran 3/ 67
“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” Al-i İmran 3/ 19
De ki: “Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ’ya, İsa’ya ve nebilere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz O’na teslim olanlarız.” Al-i İmran 3/ 84
“Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O’na boyun eğmişken ve O’na döndürülüp götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?” Al-i İmran  3/83
B-Kurban
Gerek oruç ve gerekse kurban ibadeti, İslâm dininin (önceki tüm rasüllerin) ortak ibadetlerindendir:
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” Bakara: 183.
“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…..” Hac  22/34
1-Kurbanın farziyeti
Maalesef kurbanın durumu bu kadar açıkken, biz kurban sünnet mi, vacip mi tartışmasına girmeden konu ile ilgili âyet-i celile’leri aktaralım:
“Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” Kevser: 2. Bu Âyet-i Kerime’nin tefsiri/açıklaması aşağıdaki Âyet-i Kerimelerdir:
“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!”  Hac  22/34
“Yaşını tamamlamış (büdün kelimesine, kurbanlık büyük baş, manası verilmekte bu yanlıştır) hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.”  Hac 22/ 36
 “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” Hac 22/37
2-Kurbanla ilgili birkaç mesele
Kurban mali (mal ile yapılan) bir ibadet olduğundan, mali imkânı olanlar üzerine dini bir vecibedir. Mali imkânı müsait olmayan, borçlanarak veya zaruri bütçelerini (ev kirası gibi) kısarak veya erteleyerek,  kurban kesmemelidirler. Hele hele, el ne der, çoluk çocuğum onun bunun eline bakmaktansa, kredi kullanarak, karşılığı olmayan kredi kartlarına çekerek kendimizi sıkıntıya sokmamalıyız.
Kurban alırken, kurbanlık hayvanın şartlarına uygun veteriner kontralından geçmesine dikkat edilmelidir. Hz. Ali; “Rasûlullah (s.a.v.), bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti” derdi.
Mâli imkâna sahip olanlar için bir haneye bir kurban yetmesine rağmen (Allah Rasülü dönemindeki uygulama;  “Kişi kendisi ve çoluk çocuğu için tek bir kurban keserdi de onun etinden kendileri de yer başkalarına da yedirirlerdi” şeklindeydi. Tirmizi.) birden fazla kesmek isteyenler, kurbanlıklarından birini veya birkaçını (bedelini), güvendikleri hayır kurumları vasıtasıyla ihtiyaç duyulan yerlerde vekâlet yolu il kestirebilirler. (İnşallah bu vekâletler vurguna dönüşmez).
Dinde olmayan şeyler icat edilerek, “Allah Rasülü adına kurban kesmek gibi” teşebbüslere alet olunmamalıdır.
Kurban kesimlerinde, Allah Rasülü’nün tavsiyelerine, ilgili kurumların tedbirlerine ve önerilerine dikkat edilmeli, hoş olmayan görüntülere fırsat verilmemeli, ortak kurbanlarda şüpheye asla mahal bırakılmamalıdır.
Kurbanda esas olanın “takva olması gerektiği” akıldan çıkarılmamalı, kesilen kurbanlar amacı istikametinde dağıtılmalı, kışlık suçuk ve kavurma için fırsat bilinmemelidir. Kurban derileri öncelikle çevremizde maddi imkânsızlık çeken kişilere verilmeli ve bu tip yardımlarda önceliğin akrabalarımız, sonra yakın çevremiz, tanıdıklarımız olduğu bilinmelidir. Çünkü insanların yakın çevrelerinin istismar etme durumları düşüktür.
Kurbanı kendi iyi biliyorsa kesimini yapmalı, bilmiyorsa kurbanlığı kesmeyi denememeli, işi ehline bırakmalı, hiç yere “acilleri meşgul etmeyerek” bayramını huzur içinde geçirmelidir.
Kocası dini anlamda kurban ibadetinden sorumlu değilken (mâli imkâna sahip değilken), karısının da zinetleri (takıları falan) dini zenginlik ölçüsüne sahipse, kocası karısının kurban kesmesine engel olmamalı, hanım dini sorumluluğun gereği kurban ibadetini yerine getirmelidir. Çünkü öldüğünde herkes kendi ameliyle baş başa kalacağı bilinmelidir.
Kurbanlıklarda, “horoz, hindi” gibi görüşlerle, “kurbanlık yerine parasını verelim” gibi görüşlere itibar edilmemelidir.
Kurbanın, bayram namazından sonra kesilmeye başlanacağını akıldan çıkarılmamalıdır.“Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.”Kevser108/2 Âyeti mucibince ve Allah’ın son nebisinin ikazınca; “Sizden biriniz bayram namazını kılmadan kurban kesmesin.” Hadis “önce namaz sonra kurban kesme” bilinmelidir.
Diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinde de duyarlı olunmalı, imkânı varken kurban ibâdetinin yerine getirilmesinden uzak durulmamalıdır. “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. ”, “Maddi imkânı olup da kurban kesmeyen namazgâhımıza sakın yaklaşmasın”,Allah Rasülü’nün uyarısı unutulmamalıdır.
Kurbanı keserken; “…..Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar……” Hac 22/28
 “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık….”Hac 22/34. 
“O halde, O'nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin.” Enâm 6/118, ayetleri unutulmamalıdır.  Yani; “Bismillâh, Allâhü Ekber” demelidir. Dalgınlıkla unutursa her hangi bir sorun olmadığı bilinmelidir.
Arafe gününün sabah namazından itibaren, bayramın dördüncü gününün ikindi namazı dahil, farzların hemen ardından teşrik tekbirlerinin getirilmesine dikkat edilmelidir.
“……..Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız (size böyle bir yolu gösterdiği için Allah’ı tekbir edesiniz diye)……..” Hac  22/37.
Allahü ekber, Allahü ekber, lâilâhe illallâhü vellâhü ekber, Allâhü ekber, velillêhi’l-hamd. Allah (kainatın yaratıcısı, sahibi, kainat üzerinde tek hükümran olan, zat=sıfat=esmâsında tek olan, din=hesap gününün tek sahibi, yüce Allah) büyüktür, Allah büyüktür, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur ve Allah büyüktür. Allah büyüktür. Sen neylersen güzel eylersin Allah’ım.
Boğazdan yukarı ne dediğimizi bilmeden tekrar yerine, ne söylediğimizin farkında olarak Allah’ın Yüceliği karşısında, O’na teslimiyetimizin farkında olmalıyız.
Kurbanlarımız, diğer dini vecibelerimiz de düzenli olarak yerine getirilmelidir.
Ölümün ve hayatın bir imtihan aracı olduğunu yakinen müşahede etmeliyiz. “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk 67/2. Bu vesileyle tekrar tekrar KUR’AN’LA buluşmalıyız. (Yani bu Kur’an bize ne söylüyor.).


 Savaş ÖREN
Kur’an Evi Derneği Başkanı
www.kuranevi.org
Yorumlar (0)
23
parçalı bulutlu
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:15
Öğle 12:44
İkindi 16:36
Akşam 20:02
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@