11.03.2015, 16:10

Kadın ve Namaz

 Kadınların “özel durumlarında” namaz kılıp kılamayacakları sürekli kafamı meşgul ediyordu. Malum olduğu üzere, bu durumda olan kadının namaz kılamayacağı, Kur’an okuyamayacağı, camiye giremeyeceği, Kabeyi Tavaf edemeyeceği ve oruç tutamayacağı ilmihal kitaplarında yazılıdır.
 
Rahmetli Prof. DR. Mehmet Zeki Duman Hoca (tefsir hocasıydı), bir konferansında “benim kanatım kadınlarında bu özel durumlarında namaz kılabilecekleri yönündedir. Kur’an’da “necis kelimesi” müşriklerle ilgilidir (Tevbe 9/28). Kadının bu durumu “necis” olmayıp vücudun normal bir sürecidir” demişti.
 
Prof. Dr Yaşar Nuri Öztürk, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı’da bu özel durumlarda kadınların namaz kılabilecekleri yönündedir. Bunların bu görüşleri kamuoyuna yansımış durumdadır. Bu yönde başka ilahiyatçılarda olabilir. Diyanetinde bu konuda görüşü, namaz kılamayacakları, Kur’an’a el süremeyecekleri, oruç tutamayacakları, Kabe’yi Tavaf edemeyecekleri yönündedir.
 
Kur’an dinde tek baş vurulacak kaynaktır. Onun pratik hayata aktarılmasını ise, Allah Rasulünün izahlarında (hikmet) ve uygulamalarında (sünnetinde/tatbikatında) görüyoruz. Namazla ilgili iki ayette (Maide 5/6, Nisa 4/43), namazın ön şartının abdest olduğunu belirtiliyor. Yani abdest namaz için bir zorunluluktur. Abdestle ilgili ayetlere baktığımız zaman, esteîzü billâh;
 
Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve her iki topuğa kadar ayaklarınızı da. Eğer cünüpseniz temizlenin (gusül edin); eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, ama sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.” Maide 5/6
 
“Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Cünüp iken, yolcu olanlar müstesna, gusül edinceye kadar namaz kılmayınız. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız ya da biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman tertemiz toprakla teyemmüm ediniz. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürünüz. Şüphesiz ki Allah, günahları temizleyendir; çok affedicidir.” Nisa 4/43
 
Bakara 2/221; “Sana kadınların ay halleri hakkında soruyorlar. De ki: “O bir eziyettir. Âdet halinde kadınlardan uzak durunuz (cinsellik anlamında) ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız...”  Bakara 2/222
Namaz için abdest, boy abdesti ve teyemmüm abdesti şart olduğuna göre, özel (adet) durumunda olan bir kadın, temizlenmenin sonunda gusül abdesti alması gerekmektedir. Bu durumda olan bir kadının her abdest için “gusül abdesti alması imkansızdır”. Allah’ta hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük asla yüklemez, Mü’minün 23/62, Bakara 2/286. Dolayısıyla bir kadının o günlere denk gelen namaz ibadetinden de sorumluluğu kalkmış olmaktadır.
 
 
Allah’ın Son Nebisinin Konuyla Ilgili Sözü/Hadisi;
"Neden âdetli kadın orucu kaza eder de namazı kaza etmez?"
"Sen Harûrâlı (Harûrâlı, Harûrâlı demektir. Harûrâ, Sıffîn savaşında Ali'nin saflarından ayrılan Hâricîlerin toplandığı yerdir. (Bkz. Ethem Ruhi Fığlalı, "Hariciler", DİA, c. XVI, s.169-175.) mısın?" dedi. "Hayır, Harûrâlı değilim ama soru soruyorum" deyince şöyle dedi: "Başımıza bu olay gelince orucu kaza etmemiz emredilirdi ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi." ((Müslim Hayız 67.)
 
1.                           Benim anladığım kadarıyla adetli kadın namaz kılamaz. Çünkü namaz abdeste bağlı bir ibadettir. O günlerde namaz üzerinden düşmüş olur. Bu konuda diyanetin görüşü doğrudur. Bunun dışında diğer görüş sahiplerinin görüşleri doğru değildir.
2.                            
3.                           Özel durumlarda (kadının adetli olduğu günlerde) “ziyaret için” camiye girmesi, oruç tutması, Kur’an okuması, Kabeyi Tavaf etmesi abdeste bağlı bir ibadet olmadığından bu özel durumlarda kadınlar bunlardan mahrum bırakılamaz. Bu konuda DIYANETIN VE BENZERİ görüş sahiplerinin görüşleri doğru olmayıp, diğer görüş sahiplerinin görüşleri doğrudur.
4.                            
Prof. Dr. Mehmet Okuyan’la telefonda yaptığımız bir görüşmemizde dediki, “tavafın sonunda eğer nafile olarak namaz kılacaksa zaten abdestli olması gerekir, eğer abdesti yoksa sadece o nafile namazını doğal olarak kılamaz. Bunun dışında Kabeyi Tavaf etmesinde hiçbir manilik yoktur” dedi. (Tavaf esnasında abdesti bozulan (yellenmek gibi) bir kişinin tavafı bozuluyor mu, yani tavaftan çıkabiliyor mu, hayır. Tavafla ilgili abdest şartını koşanlar, abdesti bozulanların  tavafı terk etmelerini söylemeleri lazım değil mi, söyleseler de zaten dikkate alınmaz). Olmayan bir şeyi dine sokmanın hiçbir kişinin ve kurumun işi olmadığı iyi bilinmelidir.
 
 
SONUÇ:
a.    Kadın özel günlerinde (adetli olduğu) namaz KILAMAZ.
b.    Ziyaret için camiye girer/girebilir,
c.    Kur’an’ı yüzünden veya ezbere okur/okuyabilir, Kur’an üzerinde çalışır/çalışabilir.
d.   Kabeyi Tavaf eder/edebilir. Hele zamanın kısıtlı olduğu Hac günlerinde Kabeyi tavaf etmesse Haccının yarım kaldığı iyi bilinmelidir.
e.     
f.     Orucuna devam eder/edebilir. Eğer sağlığını olumsuz anlamda etkiliyor ise tutmayabilir.
g.    Hiçbir kurum veya hiçbir kimse Kur’an’dan dayanağını almayan bir hüküm oluşturamaz, ortaya koyamaz, dinin emri budur diyemez. "Sizin Allah'ın berisinde taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler." Yusuf 12/40
 
KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
http://www.suleymaniyevakfi.org/kadin/adetli-kadinin-orucu-ile-ilgili-supheler.html
Savaş ÖREN
Niğde Kur’an Evi Derneği Başkanı
Yorumlar (9)
İBRAHİM EROĞLU 7 yıl önce
benim anladığım kadarıyla diyerek fetva olmaz.kafa karıştırıcı haberler yapılmaması lagzım.bunu yazanların eğitim seviyesi bile belli değil.devletimizin fetva makamı esas alınmalı.
Savaş Ören 7 yıl önce
Dinde fetvayı sadece Allah verir. “Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki:....” Nisa 4/127, Nisa 4/176, Yusuf 12/43. Allah nebilere (peygamberlere) Kitapla beraber birde “hikmet” vermiştir (Enam 6/89). Tüm nebiler kendilerine verilen hikmetle (hikmet; Allah’ın Kur’an’da emrettiği hükümlerin, ilgili ayetleri bir araya getirilerek tam olarak gösterilmesi/öğretilmesi yeteneği/kabiliyeti) Kur’an’ın hayata aktarılmasını/uygulamasını da öğretmişlerdir.
İşte nebiler kendilerinden dine bir şey ilave etmemişler ve sadece Kur’an’ı hayata taşımışlardır.
Nebinin vefatından sonra alimler sadece Kur’an’da olan şeyleri, Kur’an’dan haraketle ve konuyla ilgili rasulün tatbikatını/uygulamalarını insanlara öğretirler. Bu konuda alimler “rasuller gibi” (“Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, Allah, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez” Maide 5/67) i
Savaş Ören 7 yıl önce
ilahi koruma altında olmadıklarından hata da yapabilirler. Onun için İslam’da dokunulmazlar sınıfı yoktur.
Fitne 7 yıl önce
bu yazı hangi akla istinaden haber yapıldı anlamakta güçlük çekiyorum. müslümanların kafasını karıştırmak için mi? devletin tek fetva makamı vardır. ilim tahsil etmiş tüm hocaefendileri dahi devre dışı bırakan bu konuyu haber yapmanızı talihsizlik olarak nitelendiriyorum.
site yönetimi 7 yıl önce
haber deği̇l bu köşe yazısı ve yazan da belli...
Savaş Ören 7 yıl önce
açiklama
dinin sahibi Allahtır. dinde hükümleri sadece Allah koyar. her şeyin sahibi olduğu gibi dinin sahibide Allahtır. esteîzü billah; onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? oysa göklerdeki ve yerdekilerin hepsi, ister istemez o'na teslim olmuştur ve o'na döndürüleceklerdir.” ali-imran 3/83
tüm nebiler bu dinin elçileridir/rasulleridir. hidayet ölçüsünü Allah koyar (işte sana o kitap! kuşku,çelişme, tutarsızlık yok onda. bir hidayettir/yol göstericidir o, korunup sakınanlar için” bakara 2/2). tüm nebiler önce kendilerine gelen vahye tabi olurlar (sana rabbinden vahyedilene uy. şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır” ahzap 33/2), ona davet ederler (Allah'a itaat edin ve resûle de itaat edin. şayet yüz çevirecek olursanız, artık elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık bir tebliğdir” teğabün 64/12,
savaş ören 7 yıl önce
“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir” Nahl 16/125), onu gösterirler/örneklerler (“Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır” Ahzap 33/21).
Yukarıdaki ayetlere dikkat edilecek olursa Muhammet A.S. din olarak Kur’an’a uyuyor, ona davet ediyor. Kur’an’a, dine bir şey ilave etmiyor. Çünkü Allah’ın vahyi tamdır/noksansızdır (“Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir” Enam 6/115).
hülya çetin 7 yıl önce
bilgilendirme için teşekkürer savaş, hocam
Cigdem 5 yıl önce
İyi geceler esim yumurtalık ameliyatı oldu pansuman ve tuvaletini ben yapıyorum size sorum namazımı kılabilirmiyim teşekkür ederim
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
23
parçalı bulutlu
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:15
Öğle 12:44
İkindi 16:36
Akşam 20:02
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@