NÖHÜ ilk hasadını yaptı NÖHÜ ilk hasadını yaptı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Korkanç öğrenci alımı hakkında değerlendirme yaparak, bölümü tanıtıcı bilgiler verdi.
DEĞİŞİK ALANLARDA HİZMET VEREN MÜHENDİSLİK DALIDIR
Prof.Dr.Korkanç Jeoloji Mühendisliği bölümü hakkında verdiği bilgide,” Temel jeolojik özelliklerin belirlenmesinden, yeraltı kaynakları ile yeraltı sularının aranmasına ve jeolojinin, mühendislik ve çevre sorunlarına uygulanmasına kadar değişik alanlarda hizmet veren mühendislik dalıdır. Uçan ve yüzen yapılar hariç, insanoğlunun inşa ettiği her yapı dünyanın yüzeyinde veya içinde yer almaktadır. Bu nedenle,   mühendisler; yapıların tasarımı, korunması ve hatasız şekilde inşası için jeolojik bilgilerden yararlanırlar ve Jeoloji Mühendisleriyle birlikte çalışırlar.” Dedi.
Prof. Korkanç ayrıca , “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Üniversite ile aynı 1992 yılında kurulmuş ve 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında örgün öğretime, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren ikinci öğretime ara verilmiş ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında tekrar öğrenci alınarak ikinci öğretime başlanmıştır. 2014 yılından itibaren ülkemizde fazla mezun veren tüm bölümler gibi öğrenci tercihinde ciddi azalmalar görülmeye başlanıştır. Sonraki yıllarda da YÖK tarafından yerleşen öğrenci sayısının belirtilen değerlerden aşağıya düşmesi nedeniyle kontenjan verilmemiştir.” Sözlerine yer verdi.
İŞ BULMA SORUNU OLMAYAN MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNDEN BİRİ
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Korkanç açıklamasının devamında, “Son dönemlerde ülkemizde Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin kontenjanları, sadece Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerde dolmuş ve bu kontenjanlar da 250-300 civarındadır. Azalan kontenjanlar nedeniyle mezun sayısının da oldukça düşük olması sonucunda iş bulma sorunu olmayan mühendislik bölümlerinden biri haline gelmiştir. Kahramanmaraşlı Merkezli Depremlerden sonra da açıkça görüldüğü gibi başta yanlış yer seçiminin can ve mal kaybında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde yaşanan çok sıkıntılı sürecin ülkenin jeolojik unsurlarının yeterince iyi anlaşılamamış olmasından kaynaklandığı bir kez daha çok açık olarak görülmüştür. Birçok yerel yönetim, yeni yer seçiminde daha titiz çalışmalar yürütmesi gerektiğini geç de olsa anladığını düşünmekteyiz. Bu tür doğa kaynaklı afetlerin her zaman yaşanabileceği olgusunu hiçbir zaman göz ardı etmeyen Jeoloji Mühendisliği Bölüm Yönetimi, 85 Milyona yaklaşan dinamik nüfusu ile yaşadığı coğrafyanın jeolojik olarak dünyanın en riskli bölgelerinde yer aldığı gerçeğinden hareketle, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan Uslu’ya azalan mezunların gelecekte yetmeyeceği, zaten eğitim-öğretimin aktif olarak devam ettiği, personel altyapısı, fiziksel modern mekanları ile yeniden YKS kontenjanının verilmesi konusunda desteği istenmiş ve bu istek, Rektörümüzün büyük çabaları ile karşılık bulmuş ve YKS 2023 yılı kılavuzunda 10 öğrenci kontenjanı ile yeniden aktif olan programlar arasında yerini almıştır. Bölümümüzde lisans eğitimi haricinde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimleri de başarı ile devam etmektedir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bölümümüz 3 Profesör, 3 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Dr. Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Yapılanması Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, derslikleri, öğrenci laboratuvarları ve araştırma mikroskopları ile donatılmış Yetkin Jeoloji Mühendisleri yetiştirmektedir. Kurulduğu günden itibaren 1300’den fazla mezunu birçok kamu ve özel sektörde başarılı çalışmaları yürütmekte, büyük projelerde diğer mühendislik disiplinlerindeki ekiplerle birlikte ortak çalışmalar yapmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından TÜBİTAK, KOSGEB, Kutup Araştırmalarına yönelik çok önemli projeler de yürütülmektedir. Lisans veya Lisansüstü öğrenciler bu projelerde kursiyer olarak görev alabilmektedir. “ Sözlerini kullandı.
BURS VE DAVET
Prof.Dr. Korkanç bölümü tercih eden öğrencilerin şartları sağlaması halinde alabileceği burs ve yetkinliklerle ilgili ,“Ayrıca çok önemli bir bilgiyi de burada yeri gelmişken hatırlatmak isterim. YKS 2023’de ilk 5 tercihinde yerleşen adaylara başarılı olmak kaydıyla öğrenim hayatları boyunca her yıl 9 Ay süre ile BURS alacakları da yine kılavuzda belirtilmektedir. Bölgemizde en yakını Adana olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Elazığ gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerle birlikte sadece 12 bölüme YKS 2023 yılında sadece 325 adet öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Bu önemli üniversiteler arasında Bölümümüzün Kontenjanının yer almasında, TÜBİTAK tarafından her yıl yayınlanan Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizinde YER BİLİMLERİ ve ÇEVRE başlığında Bölümümüzün Yetkin Üniversiteler arasında olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.2023 YKS’de tercih yapacak arkadaşlara, Barınma sorunu olmayan bir üniversitede okuyarak, önlerine ve geleceklerine yönelik planlamalarında akıllarında gelecekte iş bulma kaygısının olmayacağını ayrıca tekrar belirterek, doğayı seven araştırmacı gençleri bölümümüze içtenlikle davet ediyorum.
Son olarak, Neden Jeoloji Mühendisliği? Diye de biraz da çalışma alanlarına yönelik kısa bilgiler ile tüm adaylarımıza ve ailelerine, emekleri geçen tüm öğretmenlerine başarılar diliyorum.” Dedi
NEDEN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ?
Çevremizdeki doğal dünyayı anlamak, Yer kürenin tarihsel geçmişinin izlerini bulup değerlendirmek ve kataloglamak, Yerel ve küresel değişimlerin anlaşılmasında yardımcı olmak, Ekonomik cevher yataklarının, enerji hammaddelerinin ve doğal yapı malzemelerinin: Yerlerini, miktarını (rezervini), kalitesini ve üretilebilirliğini belirlemek, Jeolojik tehlikeleri (deprem, taşkın, heyelan vd.) anlamak, tahmin etmek ve neden olacakları zararları önlemek/azaltmak: Nerede, ne zaman, neden? Zarar azaltma, risk analizi, Güvenli yapıların nerede ve nasıl inşa edileceğini belirlemeye yönelik araştırma ve çözümlemeleri yapmak, İnşaat, maden, petrol ve çevre mühendisliği işlerinde analiz ve tasarıma katkıda bulunmak, Su kaynaklarını aramak, verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak, Diğer gezegenlerdeki jeolojik süreçleri belirlemek ve değerlendirmek.