İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi devamında süregelen depremler ve artçılarda Niğde de sarsıntı bölgesi içerisinde olmasına rağmen hala afet bölgesi ilan edilmediğini ve ilimizdeki 2001 yılı öncesi yapıların öncelikli olarak tamamının büyük risk taşıdığını acilen incelenip laboratuvar testleri ile birlikte kamuoyuna paylaşılıp gereğinin yapılması gerektiğini, aksi takdirde olası bir depremde Niğde’de büyük bir felaketin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi ve Niğde Belediyesi’ne çağrıda bulundu.


UZUN: 2001 YÖNETMELİĞİ ÖNCESİ YAPILAR RİSK TAŞIYOR
Uzun yaptığı basın açıklamasında; “Her ne kadar afet bölgesi içerisinde olmasak da ilimizde de az-orta-ağır hasarlı binalar hemen yıkılması gereken hasarlı binalar bulunmaktadır. Hemen yıkılması gereken binalarımız yetkililer tarafından yıkıldığı tarafımızca gözlemlenmiştir” dedi ve olası büyük riskleri de işaret ederek, 2001 öncesi güncel deprem yönetmeliklerinin çok uzağında olan bu yapılarımızın beton ve donatı dayanımlarının oldukça endişe verici olduğuna değindi.


UZUN: AĞIR HASARLI BİNALARIN HEPSİ ESKİ YÖNETMELİKLE YAPILMIŞ
Afet bölgesi ilan edilen illerde gerek ilgili idarelerin gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı verilerde yıkılan ve ağır hasar alan binaların %98,5’lik bir kısmının 2001 öncesi yapı stoğu olduğuna özellikle vurgu yapan İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, ilimizdeki orta ve ağır hasarlı binaların da büyük kısmının 2001 öncesi yapı stokları olduğunu bir kez daha hatırlatarak; “Maalesef ki ilimizde bulunan 2001 öncesi yapı stoklarının olası bir yeni deprem veya meydana gelebilecek güçlü artçı sarsıntılar da nasıl bir statik performans göstereceği bilinmemektedir” dedi.


VATANDAŞ OLDUKÇA TEDİRGİN
Vatandaşların binaların bu durumu ile ilgili konuda korkularının bulunduğu, bazı vatandaşların konutlarını kullanmadığı veya tedirginlik içerisinde mecburen ikamet etmek zorunda kaldıkları, yaşanan deprem felaketi sonrası tarafımıza ulaşan en büyük sorun halinde olduğunu belirten Uzun açıklamasının devamında ise; “Hemşerilerimizin can güvenlikleri için ikamet ettikleri binaların deprem performansını bilmeleri ve buna göre tedbir alabilmelerinin en doğal hakları olduğunu düşünmekteyiz.


6306 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ UYGULANMALI
Dönemin hükümeti tarafından çıkarılan ve 2023 yılında Cumhurbaşkanımızca kararname ile revize edilerek son haline getirilen afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında 6306 sayılı kanunun 6. Maddesinin b bendinde ilgili idarelerce risk oluşturan binaların tespit edilebilmesinin önü açılmıştır.


YETKİLİ KURUM NİĞDE BELEDİYESİDİR VE ACİL GÖREVİDİR
Bu kanun da bahsi gecen ilgili idare il merkezimiz için Niğde Belediyesidir. Vatandaşlarımızın can güvenliklerini sağlamak adına şehrimizin olası bir deprem felaketi karşısında derin acılar yaşamaması için 2001 öncesi güncel deprem yönetmeliklerinin çok uzağında olan bu yapılarımızın beton dayanımlarının donatı durumlarının yapılacak olan laboratuvar testleri ve performans analizi projeleri ile öncelik durumlarına göre ivedilik ile yapılmasını Niğde Belediye başkanlığın en aidiyetli görevi olarak tanımlamasını ve bir an önce bu çalışmalara başlamasını talep etmekteyiz” diye konuştu.


UZUN: KADER DİYEREK BU SORUMLULUKTAN KAÇAMAYIZ

Hulus Özen'den Tarihi Kentler Birliği Başkanı Seçilen  Mansur Yavaş'a Tebrik Hulus Özen'den Tarihi Kentler Birliği Başkanı Seçilen Mansur Yavaş'a Tebrik

Deprem bölgesinde yaşanan sorunların bir benzerinin de olası bir depremde Niğde’de yaşanmasından endişe ettiklerini ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Uzun; “Peşin peşin söylemek gerekirse, tedbirsizliğe kader diyerek sorumluluktan kaçamayız.  Deprem bir afettir, doğrudur ancak ülkemizin bir gerçeği olan depreme rağmen yapılaşmada gerekli tedbirler alınmazsa, gerekli denetimler yapılmazsa, bilimden uzak bir şekilde zemine uymayan yanlış ve eksik malzemeyle inşa edilen binalara müsaade edilirse buna kader diyemeyiz.  Niğde genelinde de yıkılması gereken binaları gerekirse STK’lar ile iş birliği içerisinde tespit etmek Niğde’nin geleceği için önemli bir sorumluluktur.

KENT KONSEYİNE DE ÇAĞRIMIZDIR!

Konunun depremler sırasında ve sonrasında ne kadar önemli olduğunun kanıtı, Niğde’de hasar tespiti yapılan yapıların sayısı ile anlaşılabilir. Burada kent konseyine de görev düşüyor.

Bilindiği üzere Kent Konseylerinin kuruluş amaçları arasında; “Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla kent yaşamında, kent vizyonunun, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek” gibi konular var. Bu yüzden hem kamu kuruluşları hem de kent konseyinin tüm bileşenleri bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

UZUN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ
Uzun açıklamasının sonunda ise; “İYİ Parti Olarak Niğde Adına ülkemiz adına yanan canların yitik giden hayatların ailelerin adın, kaybedilen canların adına, yenileri yaşanmasın diye üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız, yeter ki somut adımlar atılsın” diye konuştu.

Editör: TE Bilişim