Niğde Belediyesi ve Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yayın, Niğde’deki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlıyor.
Kitapçıkta temel göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verildi. Arazi, İklim, Çevre, Nüfus, Göç, Demografi, Sağlık, Eğitim, Kültür, Adalet, Seçim, İşgücü, Gelir, Tüketim, Fiyat, Dış Ticaret, Tarım, İş İstatistikleri, Enerji, Bina İnşaatı, Ulaştırma, Ulusal Hesaplar, Maliye ve Temel Göstergelerin yer aldığı yayında geçmiş yıllardan başlayarak 2009 yılı bilgilerine yer veriliyor.
Niğde Valisi Alim Barut’un; “Küreselleşen dünyada rasyonel ekonomi ve sosyal politikaların üretilmesi ve ülkelerin sağlıklı biçimde yönetilmesinde güvenilir bilgi sisteminin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bu doğrultuda ülkelerin gelişmesinde etkin rol oynayan istatistiki göstergelere, kullanıcıların hızlı ve kolay ulaşabilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Kamu ve özel kesim yöneticileri tarafından yapılan planların başarıya ulaşması doğru ve zamanlı göstergelere bağlıdır. “İstatistiklerle Niğde, 2009” kitapçığı Türkiye ve Niğde iline ilişkin ihtiyaç duyulan güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgilere hızlı ve kolay erişilmesine imkan tanımaktadır. Niğde için son derece faydalı olacağına inandığım bu çalışmada emeği geçen Niğde Belediye Başkanlığına ve Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğüne teşekkür eder ve kurumlar arası işbirliği ile yapılan bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ederim” şeklinde“İstatistiklerle Niğde, 2009”  yer alan önsözünü, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın önsözü takip ediyor.
Başkan önsözünde şu görüşlere yer verdi; “Niğde Belediyesinin hedefi; ekonomik kalkınma ve kentsel gelişim başarısı ile Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olan, yaşam kalitesi yüksek, mutlu ve huzurlu bir Niğde’dir. Belediyemiz, şeffaf yönetim anlayışıyla, etkin hizmet stratejisiyle sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlamayı ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmeyi görev edinmiştir. Ayrıca, yetki ve görev sınırlarımız içerisinde, hedeflenen Niğde’ye ulaşma yolunda engellerin aşılmasını kolaylaştıran her türlü projeyi ve çalışmayı destekleme gayretindedir. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “İstatistiklerle Niğde, 2009”, kamuoyunun yakından takip ettiği göstergelere ilişkin ilimize ait en güncel ve güvenilir verileri kapsayan, her yaştan ve her eğitim düzeyinden kullanıcıyı tatmin edecek görsellikte ve anlaşılırlıkta, kolay taşınabilir, her ortamda başvurulabilecek bir kaynaktır. Belediyemiz, bu yayının basım ve dağıtım aşamasında görev üstlenmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktadır. “İstatistiklerle Niğde, 2009” yayınının, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, üniversite camiamızın, araştırmacılarımızın ve kapsanan konulara ilgi duyan bütün vatandaşlarımızın öncelikli başvuracağı bir bilgi kaynağı olmasını temenni ederim. Hedeflenen Niğde’ye ulaşmayı sağlayacak projelere ışık tutacağını düşündüğüm bu yayının hazırlanması aşamasında emeği geçen, başta TÜİK Nevşehir Bölge Müdürümüz Sayın Üzeyir Karakuş olmak üzere, herkese teşekkür ederim”dedi.
2 bin adet bastırılan “İstatistiklerle Niğde, 2009” kitapçığın Niğde Belediyesi tarafından dağıtımı yapılacak.