Hulus Özen'in İşi Gücü Niğdeli ve Niğde Hulus Özen'in İşi Gücü Niğdeli ve Niğde

Teksin Başkanlığında yoklama ve geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup onaylanmasının ardından Gündemde bulunan, 
İlimiz Ulukışla ilçesi Hasangazi köyü kuru marjinal tarım arazisi vasfındaki 5.0133 hektarlık alanda Köy yerleşik alan genişleme sınırının belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı. Öte yandan gündemde bulunan iki madde ise mecliste görüşülerek İmar ve Bayındırlık komisyonuna sevk edildi. Gündemin son maddesi gelecek birleşim gün ve saatinin belirlenmesiyle sona erdi.