Niğde Belediyesi  İlk Meclis Toplantısını Yaptı Niğde Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup onaylanmasının ardından Gündemde bulunan, İlimiz Merkez Yaylayolu Köyü 111 ada 1 nolu parsel ile Tescil Harici alanda Sağlık Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması görüşüldü. İlimiz Ulukışla İlçesi Beyağıl Köyü 156 ada 26 nolu parselde Imar Yolu Düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanması. İlimiz Merkez Koyunlu Köyü 888 ve 889 nolu parselde İmar Yolu Düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun İlimiz Bor İlçesi Kızılca Köyü 240 ada 15 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu amacıyla yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım Imar Planı İle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanmasıyla sona eren meclis gündeminde bulunan 4 madde komisyonlara sevk edildi.