CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünyada bilgi teknolojileri ve yazılım alanlarındaki yatırımlar baş döndürücü bir hızla gelişirken, ülkemizde ilkokullarda bilim ve teknoloji derslerinin müfredata konulması için çalışma yapılıp yapılmadığının açıklanması istemiyle, Milli Eğitim Bakanlığına soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haftalık Ders Çizelgesine göre; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine yer verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, makinaların robotik özellikleri ile önemli işlevler gördükleri bir sürece erildiğine dikkat çekti.

Dünyanın endüstride 5. 0’a geçtiğini anlatan CHP Milletvekili Gürer, bilgi teknolojileri ve yazılım alanlarında yatırımların aratılmasının artık bir zorunluluğa dönüştüğünü belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilgisayar ve yazılım derslerinin ilkokulda müfredata konarak ders olarak okutulması için bir planlama yapılmakta mıdır? Yeni öğretim döneminde böyle bir düzenleme sağlanacak mıdır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İlkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim programlarında Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yer alan; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik, girişimcilik ve inisiyatif alma, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri esas alınmıştı” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, “Haftalık Ders Çizelgesine göre; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra ilkokullarda da uygulanmak üzere “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı hazırlanmış ve 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır” hatırlatmasında bulundu.

İlkokul öğretim programına uygun olarak 1, 2, 3 ve 4. Seviye Öğretmen Rehberi ve Öğrenci Etkinlik Kitabı hazırlandığını ve EBA’da yayınlandığını belirten Özer, “İlkokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretim Programı, sınıf öğretmenlerince serbest etkinlikler saatinde veya ders dışı zamanlarda gönüllülük esasına göre uygulanmaktadır” dedi.

Köylüler yeterli öğrenciyi buldu. Köy okulu yine açılmadı Köylüler yeterli öğrenciyi buldu. Köy okulu yine açılmadı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilkokul sürecinden başlayarak günümüz bilgi ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli hale getirilmesini ve bu bağlamda ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulmasının önemli olduğuna değinerek, dünya Endüstri 5.0 geçtiği süreçte robotları yönetecek beyinlerin daha ilkokuldan bu sürece hazırlanmasının ihtiyaç olduğunu ifade etti.