Niğde'de içme suyuna zam geldi Niğde'de içme suyuna zam geldi

İçişleri Bakanlığına bağlı yatırım ve koordinasyon daire başkanlığına bağlı yatırım izleme ve koordinasyon daire başkanlığı ve bağlı işyerleri için Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası(TÜİS) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Büro İşçileri Sendikası (KOOP iş) arasında akdedilen, 22.10.2019 tarihinde imzalanan 2.nci dönem TİS süresi 14.07.2021 tarihinde sona eriyor. Yeni sözleşmeyi binlerce işçi umutla bekliyor. Yaklaşık 700 bin işçiyi etkiyecek sözleşme için CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda çalışanların maaşlarına hak ettikleri artışın sağlanması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 472 liraya, yoksulluk sınırı ise 11 bin 863 liraya kadar yükseldiğini belirten Gürer, “Çalışanların sosyal haklarında mevcut koşullar da göz önünde bulundurularak iyileştirilme yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin devam ettiği ve önümüzdeki hafta tamamlanması beklenen görüşmelerle ilgili değerlendirme ve önerilerde bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklar başta olmak üzere, üretimdeki girdi maliyetlerinin artması, ekonomik krizler, hayat pahalılığı ve özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar dikkate alınarak, emekçilerin hayatlarını idame etmelerini sağlayacak bir maaş artışının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yer alan sendikaların ortak görüş belirtiğine dikkat çeken Gürer, “Bu talepler, mevcut şartlarda yerine getirilemeyecek bir talep değildir. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda çok makul bir taleptir” diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği haziran ayı enflasyon rakamına göre, işçi maaş artışını belirleyecek kriterlerden biri olan ilk 6 aylık enflasyon artışı oranı olarak belirlenen 8.45 rakamının gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını ifade eden Gürer, “Enflasyon rakamları açıklanmadan önce doğalgaza ve elektriğe gelen zamlar dikkate alındığında bile TÜİK’in açıkladığı bu rakamın halkın enflasyon rakamı ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığı görülecektir” diye konuştu.

Aylık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) maaş artışlarında belirleyici olduğuna işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Biz istiyoruz ki işçinin, memurun, emeklinin maaşlarının belirlenmesinde kriter olan enflasyon rakamları, gerçek enflasyonla belirlensin” diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, “Yapılan işin niteliğine göre ücret verilmesi sosyal hizmet işçisinin hakkıdır.

İşçinin meslek kodunun saptanarak toplu iş sözleşmesinde imza altına alınmalı ve buna uygun ücret belirlenmelidir. Çalışanlar, haftalık 45 saat çalışma saatinin 40 saate çekilerek kamuda çalışanlar için eşitliğin sağlanması ve 129.23 TL olan günlük brüt yevmiyenin brüt 190 TL`ye çıkarılmasını istemektedirler. İş risk tazminatlarının yükseltilmesi, hizmet zammı, yemek ve yol ücretlerinin artırılması, giyim, yakacak, gıda ve eğitim giderleri için ödenek aktarılması, doğum ve ölüm yardımlarının artırılması gibi talepler de çalışanlar için mutlaka karşılanmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler ile kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilmesi, halen kamu kurumlarında taşeron olarak çalıştırılan işçilerin daimi kadroya alınması taleplerine de karşılık verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Editör: TE Bilişim