Başkan Emrah Özdemir'den ilginç duyuru... Üzerimize alındık

Borhaber.net hukuk çerçevesinde, ticari kaygıları olmadan, toplumu ilgilendiren konularda bağımsız ve bağlantısız haberler, yorumlar yapmaya devam edecektir.

GÜNCEL 03.08.2019, 02:00 09.08.2019, 23:20 nigdehaber
2779
Başkan Emrah Özdemir'den ilginç duyuru... Üzerimize alındık
banner830

Haber-Yorum: Selim GÖKEL

Haberin videosu ve ilgili haberler  aşağıda


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Adaylığı sırasında ısrarla Belediye faaliyetlerinde şeffaflık, ulaşabilirlik ve ihalelerin canlı yayınlanması vaatlerinde bulunmuştu ve bunun en güzel uygulaması olarak da meclis toplantılarını sosyal medyadan canlı olarak yayınlanması oldu. Niğde Belediye Meclisi Ağustos 2019 Toplantısı bugün yapıldı ve canlı olarak da yayınlandı. Uygulamadan dolayı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i tebrik ediyoruz.

Bu ayki meclis toplantısını canlı olarak izledim. Geceleyin ise habercilik kulağı ile tekrar  izledim.

Öncelikle Emrah Başkan çok iyi ve adaletli  yönetiyor. Sanki kırk yıllık Belediye Başkanı gibi meclisi yönetiyor. Salonda kamera konuşmaları iyi takip ediyordu ancak meclis üyelerini sırasında sabit bir mikrofon olmadığı için zaman zaman konuşmalar anlaşılamadı.

Gündemdeki bir çok konu görüşülerek oylamaya sunuldu.

HABER DEĞERİ YÜKSEK KONULARI İÇEREN TOPLANTI

Zamanla gündeme getireceğiz, ilginç haber değeri olan konularda vardı izlemenizi tavsiye ederiz.

Yaklaşık iki saat süren Ağustos 2019 Meclis toplantısının son 5. Dakikasında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bize çok ilginç gelen  bir duyuru da bulundu. Toplantının en sonunda dilek ve temenniler bölümünün de sonunda meclis üyelerine hitaben elindeki kağıttan bir duyuru okudu.

İLGİNÇ DUYURU MU? UYARI MI? ZAMAN GÖSTERECEK!

Emrah Özdemir ; “Arkadaşlar hepiniz bilgi edinme hakkına sahipsiz. Ama arkadaşlar bana hatırlattılar, şöyle bir madde var mecliste bunu hatırlatırsanız iyi olur dediler. Bende bunu okuyacağım.  
4299 Sayılı  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Bizim arkadaşlarda hukuk konusunda bazı şeyleri yapmak zorundaymış, yaptırmayacağız ama bilginiz olsun” diyerek, İlgili yönetmeliğin Denetim ve ceza hükümleri bölümü 42. Maddesini okudu.

Başkan Özdemir; “ Madde 42 - Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir. Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır” Biz şuan bunu uygulamayacağız ama arkadaşların talebi şu. Bu konuda dikkatli olunması biz her türlü bilgi ve belgeyi vermeye hazırız. Her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama sizlerden  de ricam iki gün sonra yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyelim. Basına şuraya buraya yansıtılacaksa gelin hep beraber belediye olarak biz yansıtalım, çok gerekli ise…. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Buradaki konu CHP li meclis üyesi Erdal Aydoğan’ın geçmiş dönemleri içeren,  Niğde Belediyesine cevaplaması üzerine verdiği soru önergeleri. Bu sorular ve cevapları da belgeli olarak da sitemizde yayınlanmış ve gündem olmuştu.

Başkan Özdemir’in bilgi edinme kanunu ve denetim ve cezai hükümlerini hatırlatmasının iki muhatabı var. Birincisi soruları soran CHP’li Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan. İkincisi de bunları  belgeleri ile yayınlayan Borhaber.net. Erdal Aydoğan bu konuda ne yapar ne düşünür kendi tasarrufudur ancak Borhaber.net olarak bu garip duyuruyu yadırgıyoruz. 

Sayın Başkan güzel bir oturum yönetti, çok güzel konulara temas etti ancak aynı güzellikte bağlayamadı üzgünüz. Şeffaflık ve seçim vaatleri ile tamamen zıt bir durum yaşanıyor. O duyuruyu videoda da göreceksiniz başkan Özdemir'e kehren  okutturan arkadaşlar! kim?

Bu soruların ve cevaplarının yayınlanmasından neden korkuluyor? Niğdelinin yaşadığı şehirde ne tür gelişmeler olduğunu bilmesinden neden çekiniliyor? Soruların içeriği ve verilen cevapların  savcılık ve mahkemelik olması gerekirken, yayınlamanın mahkeme ve savcılık olacağını duyurmak  başkan açısından üzücü buluyoruz.  

Sorular çoğaltılır... Yönetmelik tek tek irdelenir, emsal idare ve mahkeme kararları buraya alıntılanır. Diğer belediyelerden örnekler sıralanır, Arkadaşların! Başkan Emrah Özdemir’i yanılttığı tespit edilir.  Bu  konuda birkaç daha yazı-haber yapılır ancak şimdilik aşağıdaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından ilgili maddeleri, Dilekçe Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu   ve Belediye Kanunundan bazı maddeleri hatırlatalım.

Amacımız ne bağcıyı dövmek, nede bağa dubleks ev yapmak,  sadece vatandaş üzüm yesin… Zaten bir bağımız da yok!.   Borhaber.net hukuk çerçevesinde, ticari kaygıları olmadan, toplumu ilgilendiren konularda bağımsız ve bağlantısız haberler, yorumlar yapmaya devam edecektir.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal BİR HUKUK DEVLETİDİR.

- DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

- BASIN VE YAYIMLA İLGİLİ HÜKÜMLER
 A. Basın hürriyeti
 Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKLARI
Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

 DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME VE KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURMA HAKKI
 Madde 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.(3) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
 
*******


3071 Sayılı DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
Madde 1 – (Değişik: 2/1/2003-4778/23 md.) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

DİLEKÇE HAKKI:
Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

DİLEKÇENİN İNCELENMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ:
Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine EN GEÇ OTUZ gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir
 
*******

4982 Sayılı BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

AMAÇ
Madde 1- Bu Kanunun amacı; DEMOKRATİK VE ŞEFFAF YÖNETİMİN GEREĞİ OLAN EŞİTLİK, TARAFSIZLIK VE AÇIKLIK İLKELERİNE UYGUN OLARAK kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

BİLGİ EDİNME HAKKI
 Madde 4- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

İSTENECEK BİLGİ VEYA BELGENİN NİTELİĞİ
Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.
 
 ******* 
 
5393 Sayılı BELEDİYE KANUNU
AMAÇ
Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

HEMŞEHRİ HUKUKU
Madde 13- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

BELEDİYE MECLİSİ
Madde 17- BELEDİYE MECLİSİ, BELEDİYENİN KARAR ORGANIDIR ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI
Madde 26 - Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
 
 
 
 

Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (4)
51 2 yıl önce
Ditaş altı üst geçit 15 yıldır yapılamadı.
Neden sormasın... 2 yıl önce
Kim neden rahatsız oldu. Halkımızın bilgilenmesini niye istemiyorsun. Bu arkadaşlar kim kim
Melendizli 2 yıl önce
Bor Haber senin sonuna kadar arkandayız. Yapılanların herkez farkınd olmalı.
Üçüz siyaset ucuz habercilik 2 yıl önce
Bor haber olarak yaptığınız haberin anlamını açıklayın. Siz diyorsunuz ki bor haber adil dürüst gerçek haber kaynağıdır. Milletin iradesine saygılıdır. Ama milletin seçtiği başkan ve üyeleri tanımayız. Boş balet haber. Boş beleş gündem arayışı. Ambülans yandı. Bir gün sonra haberiniz oldu. Tebrikler.
Son Yorumlar
Metinde ''Milliyetçi Yükseliş partisi'' Başlıkta ''Muhafazakar Yükseliş Partisi'' hangisi doğru.
Eskiden salı günleri Bor'un bir çok köyünden insanlar pazara diye gelir ; esnafı da ihya ederlerdi. Esnaf esnaflığını yapamadığı için ; Elindeki bu fırsatı değerlendiremedi ve kaçırdı. Anca partizanlık yapıp kuruyemişçi , market ayırt edin :) Müstehak..
Elin adamı kmlerce öteden gelip (ulaşım,istihdam,kira ,personek vb..) aynı işi senden ucuza yaparak para kazanabiliyor sen de devletin malı deniz yemeyen keriz zihniyetiyle faiş fiyata ihale alamıyorsan , en azından aymazlığını yapmayacaksın.! Bizim burda ona bu ne perhiz bu ne lahana turşusu değil ; Özrü kabahatinden büyük derler..!
Agzınıza saglık
Sizde+helallesin+olsun+bitsin+.Nasil+olsa+hersey+bu+kadar+basit+%C3%BClkemizde+maalesf
17°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 18 Mayıs 2021
İmsak 03:42
Güneş 05:22
Öğle 12:43
İkindi 16:34
Akşam 19:54
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@