Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu'na göre; eşlerden birisinin başkasına kefil olabilmesi için diğerinin şartı aranıyor.Temmuz ayı itibarı ile resmen yürürlüğe giren yeni borçlar kanununun 584. Maddesi zaten zor ayakta duran küçük esnafa büyük darbe vurmuştur diyen Niğde bakkallar odası başkanı Şinasi Göktepe; ilgili kanuna göre eşlerden birisinin başkasına kefil olabilmesi için diğerinin izin şartı aranmaktadır. Bu durum esnafımıza ciddi boyutta zarar vermektedir. Örneğin kredi çekmek isteyen bir esnafın eşi eğer okuma yazma bilmiyorsan bankaya giderken noter ve iki şahit götürmek zorunda kalacak dedi.Özellikle ticari ortaklıkları etkileyecek bu yasa ile artık eğer bir ortak şirket adına kredi çekecekse diğer ortağının kefil olması istenirdi. Ama şimdi ise o ortağın kefilliğinin yanı sıra eşinin de kefaleti istenecek diyen başkan Göktepe; 1 Temmuz’dan itibaren çek koçanı biten esnaftan ipotek istendiğini, ipotek gösterecek bir şeyi olmayan esnafa ise yeni çek koçanı verilmediğini iddia etti.Kredi kooperatiflerinde de aynı sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Göktepe; esnafın kredi başvurularında da aynı işlemin uygulanmaktadır. Diğer taraftan esnaf kefalet ve esnaf kredi kooperatiflerinden eşinin rızası olmadan kredi alamayan esnaf, kefil bulmakta da sıkıntı yaşamaktadır diye konuştu.


Kanunun 584. Maddesine göre mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça eşlerden birinin, bir banka kredisine kefil olacağı zaman diğerinin yazılı rızası olması şartı aranmaktadır. Ayrıca herkesçe bilindiği üzere banka kredisi hanımlar tarafından hoş görülmediği için kredi almakta esnafımız oldukça zorlanacaktır. Diyen başkan Şinasi Göktepe, bizler, esnaf ve sanatkârların temsilcileri olarak ticari kredi alabilmek için eşlerden kefalet rızası alma kanunun bir an evvel değiştirilmesini istiyoruz diye konuştu.