Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Tarımsal Biyoinformatik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Latif Tek’in yürütücü, Doktora Öğrencisi Hümeyra Yıldız Akkamış’ın ise bursiyer olarak yer aldığı “Baklagillerde Endojen Pararetrovirüs (EPRV) DNA Dizilerinin Biyoinformatik, Moleküler ve Sitogenetik Analizi” adlı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, TÜBİTAK tarafından konunun uzmanı danışman değerlendirmeleri, daha önceki proje çıktıları, çok disiplinli öncelikli alanlar ve Ar-Ge konularıyla ilişkiler bağlamında incelenerek sunulan projeler içerisindeki destek oranı olan %25,2 içerisinde yer aldı.

Oto Yıkama Ücretlerine Zam yapıldı Oto Yıkama Ücretlerine Zam yapıldı

Prof. Dr. Tek ve Doktora Öğrencisi Akkamış konu ile ilgili yaptıkları açıklamada “Bitki Kromozom Laboratuvarı olarak, proje kapsamında, bitki genomunun farklı dinamik yapılarında rol oynayan hareketli tekrarlayan DNA dizilerinden birisi olan genoma entegre retrovirüslerin biyoinformatik, moleküler ve sitogenetik yaklaşımlarla tanımlanması, modellenmesi ve biyolojik ve tarımsal anlamda olası dinamiklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’de ve dünyada önemli bir bitki ailesi olan baklagil türlerine ait Caulimoviridae ailesinde yer alan pararetrovirüslerin genom çapında tanımlanması yapılacaktır. Baklagil grubu tarımsal yönünden önemli birçok bitki türünü barındırmaktadır. Elde edilen çıktıların yaşam bilimlerinde genetik, genom ve ıslah çalışmalarında temel bir referans ve özgün çıktılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu yönüyle temel bilimsel veriler, tarımsal önemi olan bitkilerde uzun vadede viral etmenlerin sebep olduğu biyotik streslere karşı dayanıklı çeşit geliştirme de paradigma değiştirici olma potansiyeli mevcuttur.” ifadelerini kullandılar.