Eğitim 2023 Derneği  Bölge toplantılarından ilki Kocaeli’nde gerçekleştirildi. Eğitim 2023 Derneği Kocaeli il başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya çevre illerin il başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra genel merkez yöneticilerinden Süleyman Pekin, Gazi Karabulut, Nuh Kabakçı, yüksek denetleme kurulu üyeleri Sinan Demirtürk ve Mehmet Akif katıldı .  Ayrıca Kocaeli’nden sivil toplum örgütü başkanları, siyasi parti temsilcileri ve eğitimcilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Eğitim 2023 Derneği Kocaeli  İl başkanı Adem Ellialtıoğlu yaptı. Ellialtıoğlu, milletlerin yükselişinin eğitime verdiği değerle doğru orantılı olduğunu belirttikten sonra Kocaeli’nde dernek olarak yaptıkları ve planladıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

         Eğitim 2023 Derneği Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Gazi Karabulut ise derneğin Türkiye genelindeki  faaliyetlerini anlattıktan sonra şu görüşlere yer verdi:

“Millet ruhunu ayakta tutan eğitimdir. Eğitimin düşmesi millet ruhunun yere serilmesi anlamına gelir. Eğitime değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Eğitim hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider.

Bu noktadan bakıldığında ülkemizde eğitimde ahlaka veda edilmiş olması, yabancı akımlarla şahsiyetsizleşme yaşanmışsa ve bilgi yüklenirken sevgi göz ardı edilmişse; milli, ahlaki ve gelişimci bir eğitim anlayışına yani “Bireyde bilgiye Toplumda sevgiye” ihtiyaç vardır demektir.

O zaman eğitim dünyamızda;

Manaya yükseliş,

Birliğe yöneliş,

Aşk ile besleniş gerekmektedir. Kısacası Eğitim 2023 bu değerlendirmeler ışığında millet ruhunun bayrağı olacaktır.”

Toplantıda ayrıca YDK üyesi Sinan Demirtürk eğitim ve kültür ilişkilerine akademik bir bakış sergilerken Eğitimden Sorumlu genel başkan yardımcısı Nuh Kabakçı da derneğin eğitim öğretim alanında uyguladığı projeleri aktardı. Ayrıca toplantının istişare bölümünde katılımcı il başkanları illerinin problemleri ve çözüm yollarını aktardılar.