Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Eğitim- İş Sendikası Niğde Şube Başkanı  Timur Özkan "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de 100. kuruluş yılında Milli Eğitim programı olarak kabul edilemez. Kabul etmiyoruz. Sayın Tekin’e buradan sesleniyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı, bir parti başkanının seçimlerde taahhüt ettiği ideallerini gerçekleştirme yeri değil. Oturduğunuz o koltuk Cumhuriyet ile hesaplaşma yeri değil" dedi.

Eğitim- İş Sendikası Niğde Şube Başkanı  Timur Özkan ve sendikaya bağlı üyeler Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir basın açıklaması yaptı. 

Okulların tatil edildiği gün Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan Eğitim İş üyeleri adına şube başkanı  Timur Özkan açıklamasında;  

"Eğitim sistemimizi yıllardır sistematik olarak gericileştiren, piyasacılaştıran, niteliksizleştiren iktidar, yakın zamanda 'milli'sini yok ettiği milli eğitim sistemimizde bu kez eğitimi de parçalamaya başlamıştır. Bunu da arka arkaya ortaya koyduğu iki taslakla 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' isimli müfredat taslağı ve daha önce Anayasa Mahkemesi’nden dönen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' taslağı ile yapmaya çalışmaktadır. Bu taslaklar, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayma, öğretmenin diplomasını geçersiz kılma ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma gibi tehlikeli adımları temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında dayatılmaya çalışılan program, Bakan Tekin’in de itiraf ettiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayalini gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Ancak Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de 100. kuruluş yılında Milli Eğitim programı olarak kabul edilemez. Kabul etmiyoruz. Sayın Tekin’e buradan sesleniyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı, bir parti başkanının seçimlerde taahhüt ettiği ideallerini gerçekleştirme yeri değil. Oturduğunuz o koltuk Cumhuriyet ile hesaplaşma yeri değil.

448495932 2367811476757590 935641632915802772 N

"İçinde Atatürk olmayan müfredat olmaz"

İçinde Atatürk’ün, Cumhuriyet’in, yurttaşlığın olmadığı, bilimdışı, çağdışı müfredatı; öğretmeni yok sayan, diplomasını geçersiz kılan meslek kanunu kabul etmiyoruz. Bu müfredat, bizlerin ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirilmiştir. Dini derslerin artış gösterdiği, bilimsel derslerin geriletildiği, ülke tarihinin çarpıtılarak anlatıldığı, konu ve anlam sıralaması bile yanlış şekilde yapılan bu müfredat, bilimsellikten daha da uzak bir eğitimin başlangıç düğmesi olmuştur. İktidarın sorgulamayan nesiller yaratma gayreti, bu müfredatta vücut bulmuştur. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laiklik, eğitim sistemimizin de temel taşıdır. Eğitimimiz, Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde her türlü dogmadan ve ideolojiden uzak, bilimsel gerçeklere dayalı olmalıdır. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' isimli taslak ise laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşarak, belli bir ideolojinin dayatılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu taslak, eğitim sistemimizi geriletecek bir adımdır. Öğrencilerimizi ezberci ve dogmatik bir eğitim sistemine mahkum edecek ve onları 21. yüzyılın bilgi ve becerilerine sahip bireyler olmaktan alıkoyacak bir adımdır.'' dedi. 

448464869 2367811466757591 3833731264803538637 N

Türkiye birincilerini ağırladı Türkiye birincilerini ağırladı

Editör: Selim GÖKEL