Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt süresi 30 Haziran 2014'e kadar uzatıldı.


Düzenlemeyle ÇKS'nin kurulması, kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimler ve görev tanımları ile tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerin, kayıtlarının yapılması, düzenlenmesi ve destekleme programlarında ÇKS'nin genel kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çiftçiler, ÇKS'ye kayıt olabilmek ve kayıtlarını güncellemek için istenen bilgi ve belgelerle, il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecek. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler sisteme kayıt olmak için başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yapacak. Çiftçiler, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki verilen iş ve işlemlerini kendileri internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÇKS uygulaması veya e-devlet kapısı üzerinden de gerçekleştirebilecek. 


Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları, bir önceki yılın 31 Aralık tarihinde sona erecek. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamayacak. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Mart-15 Mayıs arasında gerçekleştirebilecek. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı içerisinde yapılabilecek. ÇKS'ye kayıt edilmek üzere çiftçiler tarafından beyan edilen tarım arazileri için yapılacak üretim bilgileri kaydında üretim alanı, coğrafi bilgi sistemleri sorumlusu tarafından belirlenen tarım parseli alanını geçemeyecek.


Keşif komisyonları, kadastro geçmemiş köylerde veya mahallelerde ÇKS'ye kayıt olmak amacıyla il veya ilçe müdürlüklerine ilk defa başvuruda bulunan ya da daha önce ÇKS'ye kayıtlı olup yeni arazi beyan eden çiftçiler ile daha önce arazi tespiti yapıldığı halde tahkim komisyonunca arazilerinin yeniden tespitine lüzum görülen çiftçilerin tarım arazilerini yerinde tespit edecek. Komisyonlar ayrıca, parsel yenileme kararı alınmış ve çalışmaları devam eden alanlarda ÇKS'ye konu arazileri belirleyecek. 


Kiralama veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan mülkiyeti kamulaştırılan araziler, üzerinde tarımsal faaliyet yapılmayan arsa ve arazilerle halihazırda taşlık, kayalık ve ham toprak vasfında olan araziler, kira sözleşmesi olmayan, sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan tarım arazileri ile maliki ölmüş olmakla birlikte tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler ÇKS'ye kayıt edilemeyecek.


2014 üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları, 30 Haziran 2014'te sona erecek. Bu tarih gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından uzatılabilecek. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamayacak.


Bu arada, 16 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ÇKS Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldığı için söz konusu yönetmeliğe yapılan atıflar, yeni yönetmeliğe yapılmış sayılacak. Yönetmelik, 1 Kasım 2013'ten itibaren geçerli olacak.