Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Recep Kıvrakdal, Milletvekili Can Atalay’ın tutuklu bulunmasıyla ilgili CHP İl Binasında basın açıklamasında bulundu.

MHP’li Cem Görgün, Bor İlçe İnsan Hakları Kuruluna seçildi MHP’li Cem Görgün, Bor İlçe İnsan Hakları Kuruluna seçildi

CHP Niğde İl başkanı Kıvrakdal yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs seçimleri sonrasında Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay hukuksuz bir şekilde tutsak tutulmakta olduğunu belirtti.

CHP İl Başkanı Kıvrakdal basın açıklamasında şunları söyledi; “ 14 Mayıs seçimleri sonrasında Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay hukuksuz bir şekilde tutsak tutulmaktadır. Bu tutsaklık nedeniyle Can Atalay Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanmış ve Anayasa Mahkemesi de yerleşik içtihatlarınca ve isabetli olarak tutukluluğu hakkında hak ihlali kararı vermiştir.  Dolayısıyla Can Atalay’ın vakit kaybetmeksizin salıverilmesi gerekmektedir. Karar gereği yerine getirilmediği gibi 9 Kasım 2023 tarihinde Anayasanın güvencesi ve gereği olan Yüksek Mahkeme Yargıtay; 3. Ceza Dairesi kanalı ile anayasayı ihlal eden davranış ve tutum sergilemiştir. Toplumun her kesiminde bilinmektedir ki Anayasa Mahkemesinin kararları herkesi bağlar. Can Atalay tarafından anayasa ile tanınan bireysel başvuru hakkı kullanılmış ve çıkan sonuç açık ve net olmasına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından anayasa çiğnenmiştir.

 Yargıtay’ın ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin de belirlenmiş olduğu Anayasamız bir yargı darbesi ile lağvedilmiştir. Bunun yanında Yargıtay açıkça yetki aşımı yapmış hukuk düzeninde tarifi imkansız tahribat yaratmıştır. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bu olay başta anayasa olmak üzere Türk Hukukunu düzenleyen yasal mevzuatı ayaklar altına alarak hukuk düzenine darbe oluşturmuştur. Söz konusu durum; gecikmeksizin yerine getirilmesi gereken yargı kararlarının infazından kaçınabileceği sonucunu doğuracağı gibi bu kapsamda başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm yargı organlarını işlevsiz ve etkisiz hale getirecektir” diye konuştu.

Editör: Selim GÖKEL