IWES 2012 açılış töreninde TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Ersin Şahin ve Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak birer konuşma yaptı.Çevreye 4 milyar 206 milyon yatırım


TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, çevre meselesini bir zorunluluk ve külfet olarak değil, insan olarak toplum olarak varlığımızın ve bekamızın önemli bir parçası olarak görmemiz gerektiğine dikkat çekerek, Avrupa Birliği Çevre Faslı’nın yaklaşık yüzde 90’lık bölümünü tamamlamış durumdayız. Mali boyutuna baktığımızda ise hükümetimizin takdire şayan adımlar attığını görüyoruz. 58 milyar Euro’luk çevre faslı ile ilgili 2023 yılına kadar gereken yatırımlarda, 33 milyar Euro’luk bölümü atıklarla ilgidir; her yıl artarak devam eden 2011 yılında gerçekleşen rakamı ifade edersek 4 milyar 206 milyon TL’lik çevre yatırımı var, merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin. Çevreye karşı inanılmaz bir hassasiyet var, ya da yatırımlarla ilgili, ıslahla ilgili güzel işler yapılıyor.” diye konuştu. Erol Kaya yapılan bu yatırımların sonuçlarına bakıldığında katı atıkla ilgili çöplerin patladığı bir Türkiye’den, yüzde 60’lara yakın sorunun çözüldüğü, yaşadığımız şehirde ise yüzde 90’lara hatta yüzde 100’lere yakın çözüldüğünü ifade etmemiz mümkün olduğunu sözlerine ekledi.  


Arıtma tesislere 10 yılda 694 milyon TL hibe verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Ersin Şahin ise konuşmasında içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin, ülkede harcanan enerji miktarı, üretilen atık ve atık su miktarı ile doğru orantılı olduğunu, oluşan atıkları bertaraf edebilme imkan ve kabiliyetleri ile ölçüldüğünü ifade etti.

Murat Ersin Şahin son 10 yılda yürütülen çalışmalar sonucunda atık suların arıtılması ve bertarafı  kapsamında 2002 yılında 145 adet atık su arıtma tesisi ile ülke nüfusunun yüzde 35’ine hizmet verilirken, 2012 yılında 412 atık su arıtma tesisi sayısı ile ülke nüfusunun yüzde 72’sine hizmet verilmeye başlandığını belirtti.

 

2017 sonuna kadar bu oranın en az yüzde 80’e çıkarılması hedeflendiğini belirterek şöyle devam etti:

 

Bugüne kadar atık su arıtma tesisi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla atık su arıtma tesislerine ait enerji giderlerinin yüzde ellisi bakanlığımız tarafından işletme sahiplerine geri ödenmektedir. 2011 yılında Teşvik Yönetmeliği kapsamında 172 tesise 22.8 milyon TL, 2012 yılı itibariyle 212 tesise 26.6 milyon TL ödeme yapılmıştır. Belediyelere alt yapı tesislerini inşa etmeleri için teknik ve mali destekler verilmekte olup, bakanlığımızca 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 694 milyon TL hibe finansman desteğinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yurt genelinde katı atıkların bertarafı ve düzenli depolama tesislerinin kurulması amacıyla 2005 yılından bugüne kadar 134.4 milyon TL finansman yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar devam etmektedir.

 

Hizmet hedefi tüm belediye nüfusu

Murat Ersin Şahin ayrıca entegre katı atık bertaraf tesisleri kurulma çalışmaları 2003 yılı itibariyle başlamış ve 2012 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 68 tesisle 879 belediyede 44 milyon nüfusa hizmet verildiğini ve 21 tesisin ise inşaat halinde olduğunu söyledi. Bakanlığın hedefinin ise 2023 yılında Türkiye’deki belediye nüfuslarının tamamına hizmet vermek olduğunu kaydetti.


Atıkların yüzde 70’i ekonomiye kazandırılabilir

Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak yaptığı açılış konuşmasında, IWES 2012 ile ülkemizin atık sorunlarına çözümler üretileceği faydalı işbirliklerinin gerçekleştirileceği bir ortam yarattıklarını söyledi. Hurda atık, geri dönüşüm nihai yok etme demek olmadığını belirten Bulak şöyle konuştu:

 

“Kentlerin büyük çoğunluğu atık yönetiminde mevcut düzenlemelerin etkin olmayışı, organizasyon ve planlama hakkında bilgi noksanlığı ve finansal kısıtlamalardan dolayı sorunlar yaşamaktadır. Çağdaş şehirler toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek atık yönetimi sistemlerine geçmişlerdir. Avrupa Birliğine uyum açısından Türkiye’nin en sorunlu alanlarından başında çevre gelmektedir. AB müktesebatı ile uyum sağlanması amacıyla AB’nin mali ve teknik desteği ile çeşitli projeler yürütülerek önemli mesafeler kaydedilmiştir. Türkiye’de hurdanın atık, geri dönüşümün nihai yok etme olmadığı anlaşılmalıdır. Atıklar uygun şekilde değerlendirilemediği takdirde kaybolan büyük bir ekonomik değerdir. Atıkların yüzde 60 – 70 oranında kısmı geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabilir. Türkiye stratejilerini eyleme dönüştürmekte, uygulama kalitesini giderek artırmaktadır. Türkiye’nin çevre ve atık yönetimi konularında ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi konusunda yerli ve yabancı yatırımcı, sanayici, akademisyen, finans kurumları, bakanlık, yerel yönetimler ve ilgili birimler bir araya gelerek gerçekleştirmek zorundadır.”

 

IWES 2012 sempozyumunda gerçekleştirilecek oturum ve panellerde aşağıdaki konu başlıkları ele alınıyor.

 

 1. Belediyelerde Çevre ve Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları
 2. Atık Su Yönetimi – Arıtma Çamurları
 3. Türkiye Atık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri
 4. Özel Atıkların Yönetimi
 5. Atıktan Enerji Üretimi ve Uygulamaları
 6. Atık Yönetimi
 7. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Geri Kazanım ve Atık Yönetimi
 8. Atık Sektörü Mevzuatı ve Finansman Mekanizmaları
 9. Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Teknolojileri
 10. Biyoteknolojiler – Kompostlaştırma / Tarım ve Hayvancılık Sektörü Atıkları
 11. Atık ve Çevre
 12. Elektrik ve Elektronik Atıkların Yönetimi

 

 

Fuar ve konferansla ilgili ayrıntılı bilgi için www.iwes.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.  

Sosyal Medya: www.twitter.com/IWES_Exhibition  / www.facebook.com/IWES.Turkey

Sektörel Fuarcılık hakkında:

Sektörel Fuarcılık A.Ş. 1992 yılında, Teknik Yayıncılık A.Ş. bünyesinde başta enerji sektörü olmak üzere; enerji alt sektörleri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık teknolojileri, yangın ve güvenlik, mekanik tesisat, yalıtım vb. sektörlere yönelik ulusal ve uluslararası fuar, sergi, kongre, sempozyum, konferans, seminer ve forum organizasyonları düzenlemektedir. Fuar Düzenleme ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereği 2001 yılında Teknik Yayıncılık Grubunun iştiraklerinden biri olarak kurulmuştur. 2004 yılında almış olduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ise bizim müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak bu hizmeti bundan sonra da aynı kalite anlayışı içerisinde sürdüreceğimizin bir teminatıdır. 2011 yılında ise merkezi Fransa’da bulunan fuarcılık sektörünün dünyada temsil edildiği en büyük ve tek kuruluş olan UFI - Dünya Fuar Endüstrisi Birliği üyesi olan şirketimiz, dünya markası olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.