Geçtiğimiz günlerde Bor İlçesinde Spor Bilimleri Fakültesi'nin depremde zarar gören dekanlık hizmet binasının yıkılması ve ardından yerine yeni hizmet binasının yapılıp yapılmayacağı konusunda, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi yıkım ve yapım sürecini de örnek vererek Borluların kaygılarını içeren sorular sormuştuk. 

Haberimiz ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden sitemize konu ile ilgili açıklama gönderildi. 

Açıklama aynen aşağıda olmak birlikte, özetle  ; Deprem ve hizmet binasının yıkım süreci anlatılırken, yıkımın ihaleyi alan firma tarafından karşılanacağı. 

Spor Bilimleri Fakültesi'ne yaşanan bu durumdan dolayı öğrenci sayısı azaldığı iddiamızın doğru olmadığı hatta bu sene daha çok öğrenci kaydı gerçekleştirileceği belirti. 

Ayrıca yeni binanın aynı yere  yapımı için plan proje çalışmalarının tamamlandığı, ek bütçe talebinde bulunulduğu net bir dille ifade edildi. 

İlgili haber ve Üniversite'nin açıklaması aşağıda 

...

Bor  bir Fakülte çabasında iken bir başka Fakülteyi Kaybetti Bor bir Fakülte çabasında iken bir başka Fakülteyi Kaybetti

üniversite logo

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Borhaber.net adresli internet haber sitenizin 14.08.2023 tarihli “BOR BİR FAKÜLTE ÇABASINDA İKEN BİR BAŞKA FAKÜLTEYİ KAYBETTİ” başlıklı haberinize istinaden, Üniversitemiz tarafından bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bu kapsamda konuya ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklama metni aşağıda yer almaktadır.

Her gün daha ileri gitmeyi kendisine misyon edinmiş olan, sürekli gelişen ve geliştiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, modern eğitim öğretim anlayışıyla yükseköğretim, bilim ve kültür-sanat alanlarındaki faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz bu anlayışla her akademik biriminde titizlikle çalışmalar yürütürken, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle etkilenen hizmet binaları ile eğitim öğretim alanlarını iyileştirme çalışmalarını tamamlamıştır. Bununla beraber Üniversitemiz, yayın kuruluşunuzun haberine konu olan ve Niğde Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde ağır hasarlı olarak tespit edilen Bor ilçemizdeki Spor Bilimleri Fakültemizin yerine ise yine aynı yerleşkede daha modern ve teknolojik altyapıya sahip bir fakülte ve eğitim öğretim alanını Üniversitemize kazandırmak için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda; söz konusu fakültemizin mevcut yerleşkesinde uygulamalı eğitimlerin büyük bir kısmı devam etmekte olup sadece dekanlık hizmet binası ve dersliklerin bir kısmı merkez yerleşkemize taşınmıştır. İlgili taşınma işlemi Niğde Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün ağır hasarlı tespit edilen fakülte binasının mühürlenerek tahliyesinin yapılmasını içeren 25.04.2023 tarihli resmi yazı ile Bor Belediye Başkanlığının 04.05.2023 tarihli tahliye tebliğine istinaden gerçekleştirilmiştir. Ayrıca adı geçen fakülte binasının yıkım işlemlerinin başlatılması ve buna ilişkin yıkım ihale ilanına çıkılması ise Bor Kaymakamlığının ağır hasarlı binaların yıkımına ilişkin 03.07.2023 tarihli “Olur” kararına istinaden hayata geçirilmiştir. Yıkım işleminin Rektörlüğümüz tarafından gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığının kurumumuza bildirilmesini içeren resmi yazı ise Üniversitemiz tarafından 10.07.2023 tarihinde Niğde Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne iletilmiştir. İlgili kurum ise yıkım işleminin Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmesinde bir sakınca olmadığını 12.07.2023 tarihinde kurumumuza bildirilmiştir. Tüm bunlara istinaden Üniversitemiz 22.08.2023 tarihli “Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık Binası Hurda Karşılığı Yıkım İşi İhale İlanı” başlığıyla ihale ilanına çıkmıştır. Söz konusu ilanda geçen 1.352.000,00 TL tahmini bedel ihale alt limiti olup ihalenin gerçekleşmesi durumunda bu ve bunun üzerindeki bedel ise Üniversitemize ödenecektir.

Bahse konu haberde yer alan bir diğer husus ise bu süreçte Spor Bilimleri Fakültemizin öğrenci sayısının eksildiğinin iddia edilmesidir. Fakültemizin 2022-2023 dönemi mezuniyeti sonrasında mevcut öğrenci sayısı yaklaşık 800 olup yeni dönemde bu sayı ÖSYM merkezi yerleştirme ve özel yetenek öğrenci alımlarıyla 1000 civarında olacaktır. Dolayısıyla fakültemizin öğrenci sayısında taşınma/yıkım durumu nedeniyle bir azalma söz konusu değildir.

Üniversitemiz, Spor Bilimleri Fakültemizin Bor ilçesindeki mevcut yerleşkesinde modern donanıma ve altyapıya sahip yeni binasına en kısa zamanda kavuşması için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek bütçe talebinde bulunmuş ve bu girişimlerinin durumunu yakından takip etmektedir. Fakültemizin proje ihale çalışmaları tamamlanmış olup Üniversitemizin söz konusu talebinin uygun görülerek 2023 yatırım programına dâhil edilmesi durumunda inşaat çalışmalarına hız verileceği hususunu,

Niğde Final İlkokulları  Tanıtım Kokteyli Düzenlenecek Niğde Final İlkokulları Tanıtım Kokteyli Düzenlenecek

Bilgilerinize sunarız. 14.08.2023.

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Editör: Selim GÖKEL