Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü, düzenli olarak yada istekler doğrultusunda Bor İlçe Merkezi ve Toki Mahallesi’ndeki  şebeke suyu bulanan çeşmelerden numune alarak tahlil ediyor.

 

Geçtiğimiz günlerde Bor İlçesinde toplu ishal vakası meydana gelmiş, İlçedeki şebeke suyunun standartlara uygun olup olmadığı tartışması gündeme gelmişti. Bu tartışmalar dan rahatsız olan ve sık sık tahlil yaptırarak kamuoyunu aydınlatan  Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat  yalan yanlış , kulaktan dolma bilgilerle suçlama yapanlara taviz verilmeyeceğini belirtmişti.

 

Bor Belediye Başkanlığı da hem başka şehirdeki laboratuarlara yaptırılan tahlil sonuçları ve hem de Niğde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün tahlil sonuçlarını yayınlamış ve su değerlerinin normal olduğunu açıklamıştı.

 

AYNI KURUMDAN İKİ AYRI  SONUÇ

 

Ancak ;  Toki Mahallesinde oturan bilinçli bir vatandaşımız, Bilgi Edinme yolu ile Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvurmuş ve Toki Mahallesindeki Arsenik değerlerini talep etmişti.

 

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Bilgehan Öztürk imzalı 01/08/2012 tarihli vatandaşımıza verdiği yazılı cevap da aynen şöyle diyor. “ başvurunuz incelenmiş olup, Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimince yapılan inceleme de ; En son yapılan su analiz raporunda Arsenik Oranı 74,9 olarak tespit edilmiştir”

 

Dünya ve Ülke Standartlarına göre içilebilir Su da bulunabilecek Arsenik (as) miktarı en yüksek 10 (on) olarak belirtiliyor.

 

Bu konu ile ilgili Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat ile yaptığımız görüşme de Başkan’ın Bor Merkez ve Toki Mahallesi’ndeki suyun bu değerlere ulaşmış olmasının mümkün olmadığını Şehir dışında ve Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından da düzenli olarak tahlil yapıldığını, söz konusu vatandaşımızın müracaat ettiği tarihlerdeki ve hemen sonrasında da kendilerine iletilen raporlarda Arsenik miktarının 0,30 oranı gibi çok düşük olduğunu, ve raporlar da “Arsenik tespit edilemedi ibaresinin bulunduğunu,  bu işte bir yanlışlık olabileceğini, Bor’da ve Toki mahallesindeki suların tamamen sağlıklı ve yeterli değerlerinin bulunduğunu söyleyerek, çeşitli tarihlerde alınmış tahlil sonuçlarını bizlerle paylaştı. Ayrıca Başkan Erat, Pınarbaşı mevkiinde açılan kuyunun İller Bankası tarafından da araştırılarak tahlilinin yapıldığını, suyun yeterli değerlerinin olmaması halinde bu kuyuların açılmasının mümkün olmadığını da  söyledi.

  

Niğde Halk Müdürlüğüne konu ile ilgili görüşlerini sormak için gittiğimizde Müdür Dr. Bilgehan Öztürk’ü bir programından dolayı  yerinde bulamadık. Diğer yetkililer  ile yaptığımız görüşme de ise basına açıklama yetkisinin Valilikten izinsiz olamayacağı bilgisi iletildi.

 

Ortada aynı kurumdan  iki ayrı resmi tahlil sonucu var…

 

Doğru olanı  Borlular merak ediyor

 

Bor İlçesinde her yıl birkaç kere meydana gelen toplu ishal vakalarının sebebi nedir?

 

 

Eğer su değerleri yetersiz ise bunun çaresine bir an önce bakılması, gerekli ise yeni su kaynakları ya da arıtma tekniklerinin uygulamaya konulması gerekiyor.

 

 

Bu konu da Belediye ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün daha üzerinde Valiliğin konu ile ilgili açıklama yapmasını bekleniyor.

 

Arsenik (as) maddesi su da fazla bulunması halinde ne gibi sağlık sorunları çıkar bu da ayrı bir haber  konusu.