Niğde Protokolü bayramlaştı Niğde Protokolü bayramlaştı

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu başkanlığı jandarma karakolu binasının yapımı için ihaleye çıktı. Bor OSB Müdürlüğü, OSB 1545 ada ve 10 nolu parselde yapılacak jandarma karakol binası yapım işini açık eksiltme usulü ile ihale edecek. 
İhaleye teklif verecek istekliler ihale için idari şartnamede belirtilen evrakların olduğu kapalı zarf ile en geç 7 Temmuz 2023 Cuma günü Saat: 14.30’a kadar tekliflerini Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslim edecekler. 
İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını belirten gün ve saatinden önce OSB Müdürlüğüne ulaştırılmalarının zorunlu olduğu, ihale saatinden önce getirilen dosyaların ihale sorumlusu tarafından teslim alınmayacağı belirtildi. 
Teslim alınan kapalı zarflar ihale komisyonu tarafından 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 14:30’da Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda, ihaleye teklif veren firmaların temsilcileri nezaretinde açılacak. Açık eksiltme oturumu tamamlandıktan sonra yönetim kurulu başkanlığınca incelenip onaylandıktan sonra en uygun teklifte bulunan firma  sözleşmeye davet edilecek.