CHP İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kızıltan sordu ; Bor OSB Müteşebbis Heyeti Kimlerden Oluşuyor? Neden önceden meclisten seçilirken şimdi meclis bile haberdar edilmedi?  

Niğde İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı beşinci birleşimi İl Özel İdaresi toplantı Salonunda İl Genel Meclis Başkanı Ömer kılıç başkanlığında gündemde bulunan 5 madde görüşülerek karar bağlandı.

İL GENEL MECLİSİN ÖNÜNDE YİNE  GES ARAZİ

İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yoklama, açılış ve geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup oylanmasıyla başladı. Gündemde bulunan, İlimiz Merkez Yaylayolu Köyü 730 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve oylanması.

Niğde, Arazi, Ges,  İmar… Niğde, Arazi, Ges, İmar…

İlimiz Merkez Koyunlu Köyü 379 ada 3,4,7 nolu parsellerde Turizm Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunu mecliste görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

UCİM’den Vali Çelik’e ziyaret UCİM’den Vali Çelik’e ziyaret

Gündem dışı söz hakkı alan CHP İl Genel Meclisi Gurup Başkanı Mustafa Kızıltan, Bor organize Sanayi Müteşebbis heyeti seçiminin biz meclis üyelerine neden haber verilmediğiyle ilgili bir açıklamanın neden yapılmadığını, bu yapılan seçimde kimlerin seçildiğiyle alakalı olarak meclisin hiçbir bilgisinin olmadığını. Daha önceleri meclisten seçilirken bu dönem neden seçilmedi, bununla ilgili meclisin bilgilendirilmesini istiyorum” dedi.

BOR OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Konu ile ilgili olarak Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, OSB Müteşebbis üye seçimiyle ilgili olarak daha önceki dönemlerde meclis kararı alınıyordu. Ancak mülkiye müfettişlerinin almış olduğu karar gereği bunun il genel meclisinin gündeminde olmaması gerektiği ve Vali tarafından görevlendirilme yapılacağı belirtildi. Vali tarafından alınan onayla OSB müteşebbis heyeti kuruldu ve ilgili OSB’lere gönderildiğini belirtti.

CHP’li Kızıltan, mecliste gündem dışı verdiği soru önergesine verilen cevabın yetersiz olduğunu bir türlü müteşebbis heyetine seçilen isimlerin neden sır gibi saklanıp açıklamadığını CHP olarak merak ediyoruz. Ayrıca daha önceleri meclisten belirlenen müteşebbis heyetinin neden bu yıl meclisten seçilmediğini halen merak ediyoruz” dedi.

Editör: Selim GÖKEL