Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerji Santrali Kurulumu ve İşletilmesi İşi için ihale ilanı verdi. 

NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler

İş Sahibi İdarenin;  a) Adı       : Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı  

                              b) Adresi  : Bor Karma OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE

c) Tel/Fax No     : 0 388 315 00 01 - 02

d) e-posta adresi    : [email protected]

İşverenlerden İŞKUR'a talep yağdı, 372 işçi aranıyor İşverenlerden İŞKUR'a talep yağdı, 372 işçi aranıyor

e) Bilgi İçin İlgili Personel     : Selim Meriç / Fen İşleri Müdürü

                                                                  

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu iş ;

a) Adı    : Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Güneş Enerji Santrali Kurulumu ve İşletilmesi İşi

b) Miktarı ve Türü   :  7 Adet 1.000 KWe – 1.200,42 KWp Güneş Enerji Tesisi

                                    1 Adet 800 KWe – 960,12 KWp       Güneş Enerji Tesisi

c) Teslim Edilecek Yer  :  Niğde İl Özel İdaresi İhale Salonu

d) Teslim Süresi   : Sözleşme Tarihi İtibariyle 365 (Üçyüz Altmış Beş) Takvim Günü

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler ;

a) İhale Usulü   :   Açık Artırma İhale Usulü

b) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Adres   : Niğde İl Özel İdaresi İhale Salonu İlhanlı Mah. Hacı Sabancı Bulvarı No: 1 Merkez/NİĞDE

c) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Tarihi ve Saati  :

BOR OSB GES 4 (1.000KWe) için ; 11.08.2022 Perşembe Günü Saat : 10:00,

BOR OSB GES 5 (1.000KWe) için ; 11.08.2022 Perşembe Günü Saat : 11:00,

BOR OSB GES 6 (1.000KWe) için ; 11.08.2022 Perşembe Günü Saat : 14:00,

BOR OSB GES 8 (1.000KWe) için ; 11.08.2022 Perşembe Günü Saat : 15:00,

BOR OSB GES 9 (1.000KWe) için ; 12.08.2022 Cuma  Günü Saat : 10:00,

BOR OSB GES 10 (1.000KWe) için ; 12.08.2022 Cuma  Günü Saat : 11:00,

BOR OSB GES 11 (1.000KWe) için ; 12.08.2022 Cuma  Günü Saat : 14:00,

BOR OSB GES 7   (800KWe)    için ; 12.08.2022 Cuma  Günü Saat : 15:00,

İhale için teklif mektubu ile firma evraklarının olduğu kapalı zarf ile en geç yukarıda yapılacak ihalelerin başlama saatine kadar Niğde İl Özel İdaresi İhale Salonuna teslim edilecektir.

            d) İhale dokümanın Görülmesi ve Temini    : İhale dokümanı OSB Müdürlüğünde görülebilecektir. İhale dosya bedeli 5.000,00 TL olup, Bor Karma ve Deri İhtisas OSB / Bor Halk Bankası Şubesi TR22 0001 2009 6480 0016 0000 16 hesabına yatırılması gerekmektedir.

            e) Teklif Dosyası Teslimi     : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını belirtilen gün ve saatinden önce Niğde İl Özel İdaresi İhale Salonuna ulaştırılması zorunludur. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teslim alınan kapalı zarflar ihale komisyonu tarafından Her ihale için belirtilen gün ve saatte Niğde İl Özel İdaresi İhale Salonunda, teklifte bulunan firmaların temsilcileri nezaretinde açılacaktır.

f) Tekliflerin Değerlendirilmesi      : Teslim alınan teklif dosyaları Yönetim Kurulu Başkanlığımızca incelendikten sonra en uygun fiyat teklifinde bulunan firma sözleşmeye davet edilecektir.