Bor Karma  ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca ihale ilanı verildi. 

NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler

İş Sahibi İdarenin; a) Adı : Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı

b) Adresi : Bor Karma OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE

c) Tel/Fax No      : 0 388 315 00 01 - 02

d) e-posta adresi : [email protected]

e) Bilgi İçin İlgili Personel  : Nilay KAVAKLI / Çevre Yüksek Mühendisi

Patates depoda 4 lira, markette 20 lira Patates depoda 4 lira, markette 20 lira

                                                                 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu iş ; 

a) Adı    :  Ön Arıtma Sistemi Projesi Hazırlanması İşi                                                

b) Miktarı ve Türü :  Fabrika Atıksu Çıkışı Ön Arıtma Sistemi Projelendirme ve Debimetre Seçimi ve Yapım İşine ait İhale Dosyası Hazırlanması

c) Yapılacağı Yer :  Bor Karma ve Deri İhtisas OSB

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler ;  a) İhale Usulü :  Kapalı Zarf İle Teklif Toplama   Usulü 

b) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Adres : Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE

c) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Tarihi ve Saati : İhale için İdarece verilecek teklif mektubu içeriği doldurularak kapalı zarf içerisinde dışı kaşe ve imzalanıp en geç 31/01/2023 Salı günü Saat: 14:00 ’a kadar Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

  d) Teklif Dosyası Teslimi ve Değerlendirilmesi : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını belirtilen gün ve saatinden önce OSB müdürlüğüne ulaştırılması zorunludur. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teslim alınan kapalı zarflar ihale komisyonu tarafından 31/01/2023 Salı günü Saat: 14:15 ’da OSB Toplantı Salonunda, teklifte bulunan firmaların temsilcileri nezaretinde açılacaktır. Yönetim Kurulu Başkanlığımızca incelendikten sonra en uygun fiyat teklifinde bulunan firma sözleşmeye davet edilecektir.

Editör: TE Bilişim