NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler

İş Sahibi İdarenin;

a) Adı        : Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı

b) Adresi  : Bor Karma OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE

c) Tel/Fax No                         : 0 388 315 00 01 - 02

d) e-posta adresi                  : [email protected]

Oto Yıkama Ücretlerine Zam yapıldı Oto Yıkama Ücretlerine Zam yapıldı

e) Bilgi İçin İlgili Personel   : Mahmut GECEGELEN / Elektrik Elektronik Mühendisi

                                                                  

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu iş ;

a) Adı   :  OSB Elektrik Birimi Malzeme Alımı İşi                                                  

b) Miktarı ve Türü     :  62 Kalem Malzeme Alımı  

c) Teslim Edilecek Yer         :  Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü

d) Teslim Süresi                   :  Sözleşme Tarihi İtibariyle 60 (altmış) Takvim Günü

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler ;

a) İhale Usulü        : Açık İhale Usulü

b) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Adres     : Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE

c) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Tarihi ve Saati   : İhale için teklif mektubu ile firma evraklarının olduğu kapalı zarf ile en geç 10/12/2021 Çarşamba günü Saat: 14:00 ’a kadar Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

d) İhale dokümanın Görülmesi ve Temini    :İhale dokümanı OSB Müdürlüğünde görülebilecektir. İhale dosya bedeli 150-TL olup, Bor Karma ve Deri İhtisas OSB / Bor Halk Bankası Şubesi TR22 0001 2009 6480 0016 0000 16 hesabına yatırılması gerekmektedir.

e) Teklif Dosyası Teslimi  : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını belirtilen gün ve saatinden önce OSB müdürlüğüne ulaştırılması zorunludur. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teslim alınan kapalı zarflar ihale komisyonu tarafından 10/12/2021 Çarşamba günü Saat: 14:00 ’da OSB Toplantı Salonunda, teklifte bulunan firmaların temsilcileri nezaretinde açılacaktır.

f) Tekliflerin Değerlendirilmesi  : Teslim alınan teklif dosyaları Yönetim Kurulu Başkanlığımızca incelendikten sonra en uygun fiyat teklifinde bulunan firma sözleşmeye davet edilecektir.