Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlanmasında yaptığı değişiklik çerçevesinde Bor’da ilk kez İlçe Sağlık Müdürlüğü kuruldu ve ilk İlçe Sağlık Müdürü olarak Dr. Muhammet Bayraktar atandı.


Niğde’de geçtiğimiz günlerde 663 sayılı KHK çerçevesinde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği kurularak ildeki devlet hastanelerinin yönetimi değişmişti. Yine 663 sayılı KHK’nin Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlanmasına değişiklik getiren 25.maddesi çerçevesinde Bor ‘da İlçe Sağlık Müdürlüğü kuruldu.  İlçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanını giren konuları ve yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirecek, yapılan düzenlemelere uyumu denetleyecek ve gerekli müeyyideleri uygulayacak.


AYNI ZAMANDA BOR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MÜDÜRÜ 

2008 yılından beri Niğde’de çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Dr. Muhammet BAYRAKTAR, yeni görevine başladığı 5 Kasım 2012 tarihinden önce Bor Devlet Hastanesi’nde Baştabip Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Geçiş döneminde; İlçe Sağlık Müdürlüğü görevi ile birlikte 2010 yılında aile hekimliği uygulamasına başlanması esnasında açılan ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Bor Toplum Sağlığı Merkezi’nin sorumluluğu görevini birlikte yürütecek.