Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer,  BİRKO sorununu Meclise taşıdı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a bütçe görüşmelerinde Birko ile ilgili soru yönelten Gürer’e bakan ilgilenip yazılı bilgi vereceğini ifade etti. TBMM konuşmasında Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle dedi:“ BİRKO, kırk yıldır, Niğde ve çevresine istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan bir kuruluştur. BİRKO'nun 4 tesisten biri olan Karde İplik Tesisinin piyasa koşulları ve ekonomik gidişat nedeniyle kapatılmasıyla 300'e yakın işçi işsiz kalmıştır, işçiler mağdurdur. BİRKO ve benzeri kuruluşlara kamu bankalarınca kredi sağlanması, borçlarının uzun vadeye yayılması ve çıkarılan işçilerin işe yeniden alınması konusunda bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?” dedi. Bakan konuya yazılı yanıt vereceklerini ifade etti.


Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer,   TBMM’de düzenlediği basın toplantısında da BİRKO konusuna değindi. Gürer şöyle konuştu: “Niğde İlinde yaklaşık 40 yıldır istihdam yaratan ve ekonomiye önemli katkısı olan BİRKO Birleşik Koyunlular İplik Fabrikası dört tesisinden biri olan Karde üretim tesisini ekonomik ömrünü tamamlaması, teknolojik yenileşmenin sağlanamaması, piyasa koşulları da dikkate alarak kapatmak zorunda kalmıştır.

            Girdilerdeki artışların yanısıra  %30-40 aralığında seyreden iplik fiyat artışlarının  % 15- 20 seviyelerinde kalmasının benzer kuruluşlar için de sıkıntılar yarattığı bir gerçektir. Tüm girdiler, nakit satışlar, 10 aya yaklaşan vadeler, tahsilat sorunları, şüpheli alacak oranlarındaki artışlar ve zorlaşan ekonomik sorunların sanayici için önemli sorun oluşturmaya başladığı görülmektedir.


Kredi faizlerindeki artış, piyasa koşullarında düşen alım gücünün yarattığı kar marjının daralması, kredi temininde yaşanan sorunların sanayiciler üzerinde yarattığı baskı gelecek günlerin daha sıkıntılı geçeceğinin habercisidir.


Fabrika kapanması demek binlerce kişinin de işsiz kalması demektir. Özellikle tekstilde sorunların artması, sanayicileri daha katma değeri yüksek yatırımlara yöneltmesi, çok sayıda iplik fabrikalarının devre dışı kalmasının yolunu açabilir ki bu da ülkemizin iplik fabrikası makinaları çöplüğüne dönüşmesine neden olabilir. Açıkçası iplik fabrikaları için yapısal tedbirlerin alınmaması kısa bir süreçte birden çok daha fabrikanın kapanmasını da gündeme getirebilir.

BİRKO ve benzeri kuruluşlar için kamu bankalarından kredi sağlanması, borçların uzun vadeye yayılması ve işçi çıkarmalarının önlenmesi için hükümetin acil bir uygulama planını devreye alması gereklidir.

İşçilerin işsiz kalması kabul edilemez, Niğde gibi sınırlı sanayi kuruluşu bulunan yerlerde öncelikle hükümetin gündemine alarak çözüm üretmesi şarttır. Süreç daha çok işsizlik, daha çok yoksulluk değil iş aş alanlarının kapanmadan, yaşamasını sağlayacak uygulamaların sağlanmasıdır” dedi.

            İŞÇİLER İŞSİZ KALIYOR

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer işçi çıkarmalar ile çalışanların mağdur olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:“Bir ayda yaklaşık 300’e yakın işçi yalnız BİRKO’da işsiz kalmıştır. Aileleri ile 1000’e yakın insan mağdur durumdadır. Sanayicilerin sıkıntılarının ilk anda faturası işçilere kesilmektedir. Bu durumun engellenmesi hükümetin sanayi kuruluşlarının sorunlarına ciddi ve destek verici uygulamaları ile sağlanabilir. Hükümeti bu bağlamda BİRKO örneğindeki gibi oluşan sorunları gidermeye ve işçilerin işe dönmesini sağlayacak düzenlemeleri bir an önce uygulamaya almasının gerekliliğini vurgulamak istiyorum.

Gidiş iyi değildir. Ülke içinde Güneydoğuda terör, komşu ülkeler ile biten komşuluk ilişkileri, çiftçi, köylü, esnaf sorunları sanayicinin erdiği sıkıntılar ile gidiş iyi değildir. Ve gündem yaratılan, çarpıtılan  “kuşa bak” politikaları ile ötelenen bir gündem olmaktan çıkmış durumdadır.   Bu bağlamda alınması gereken önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi.