“Bütün zamanı ve mekânı yaratan Allah olduğuna göre niçin bazı günler, geceler ve aylar farklıdır?” diye bir soru aklımıza gelebilir. Bu soruya farklı yönlerden cevaplar verilebilir: Elbette bütün zamanlar değerlidir insanların değerli olduğu gibi. Nasıl peygamberler ve alimler diğer insanlardan daha değerliyse bazı zamanlar da öyle değerlidir. Uçakla yolculuk yapacak bir insanı düşünelim. Bu kişi beş dakikalık bir gecikmeyle uçağı kaçırıyor. Sonra da öğreniyor ki o uçak düşmüş ve yolculardan kurtulan olmamış. Bu beş dakikalık gecikme o insanın bundan sonraki hayatı için ne kadar önemlidir?  veya denizde boğulmak üzere olan bir insan son anda birileri tarafından boğulmaktan kurtarılıyor, o insanın boğulmaktan kurtulduğu birkaç saniyelik zaman dilimi ne kadar önemlidir? Yani hayatımızda farklı ve önemli anlar, günler, geceler ve aylar vardır. Ayrıca insanların bu zamanları değerlendirmesi de farklıdır. Mevlana’nın dediği gibi:”Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama; gül başka, leş başka kokar.”
Dinimizce bazı günlerin, gecelerin ve ayların diğerlerinden farklı olmasının da çeşitli sırları, hikmetleri ve o zaman dilimlerinde gerçekleşen bazı olayların etkisi vardır. Mesela Ramazan ayının farklılığı o ayda oruç tutulmasının yanında başta Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların o ayda Allah tarafından indirilmiş olmasıdır. Yine Cuma gününün önemi de Peygamberimizin sözlerinde geçtiğine göre: Hz. Adem’in (a.s) bir Cuma günü yaratılması, o gün cennete konulması, Cuma günü de cennetten çıkarılması; kıyametin bir Cuma günü kopacak olması vb. nedenlerden dolayıdır.
            Kutlu gecelerimizden biri de “Berat Gecesi”dir. Bu gece ay takvimine göre Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan gecedir (21 Mayıs Cumartesi gecesi). Berat kelimesi; kurtuluş, temizlenme, günahların affedilmesi gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca bu gece “Mübarek”, beraet”, “Sakk” ve “Rahmet” kelimeleriyle de isimlendirilmektedir.
            Bazı tefsirlerde ve İslami kaynaklarda yazıldığına göre bu gecenin beş özelliği vardır:
            1. Her önemli işin o gecede hikmetli bir şekilde ayırımı ve seçimi yapılır. Allah tarafından meleklere ecel ve rızıklarla ilgili bilgi verilir.
            2. O gecede yapılan ibadetlerin (kılınan namazların, okunan Kur’anların, yapılan tevbe ve duaların) fazileti çok büyüktür.
            3. İlahi feyz ve bereketle dolu bir gecedir.
            4. Bağışlanma gecesidir.
            5.Bu gecede sevgili Peygamberimize şefaatin tamamı verilmiştir.
            Bu gecenin önemiyle ilgili Peygamberimizin sözleri vardır:
            “Şaban ayının yarısı (Berat Gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!”
            “Allah Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi tecelli eder ve anne-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”
            Berat Kandili’ni kutlar, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim.