Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programında Eğiticiler Atilla Turhan, Rıza Taş, Enver Özdemir, Kayhan Bircan, Mevlit Özdemir, Halil Takırtaş, Levent Erkan, Melik Erkan, Kurum personelini Eğitim konularına ilişkin bilgiler verdi.
 
        Hizmet İçi Eğitim seminerlerinin önemine vurgu yapan Niğde Bayındırlık ve İskân Müdürü Ahmet Akaycan, Kurum personelinin iş ve hizmet uygulamalarında karşılaştıkları sorunlara yasal çerçevede çözüm üretebilmeleri için bilgi dağarcıklarının artırılmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi. Niğde Bayındırlık İl Müdürü Ahmet Akaycan, Bakanlık olarak çok önem verdikleri periyodik hizmet içi eğitimleri İl Müdürlüğü olarak da düzenli olarak gerçekleştirmeye başladıklarını belirtti. Akaycan kendilerinin ilgi alanına giren bilimsel ve teknolojik gelişmelerin pratikte uygulanması anlamında önem taşıyan eğitimler sayesinde daha etkili ve verimli bir çalışma rotasına gireceklerini de sözlerine ekledi. Akaycan kendisinin de doğuran iştirak ettiği hizmet içi eğitimin yanı sıra önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadede yeni projelerin de startını vereceklerini kaydetti.
 
 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programında Eğiticiler Atilla Turhan, Rıza Taş, Enver Özdemir, Kayhan Bircan, Mevlit Özdemir, Halil Takırtaş, Levent Erkan, Melik Erkan, Kurum personelini Eğitim konularına ilişkin bilgilendirdiler.
Hizmet İçi Eğitim Programı’nda; “1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu”, “5543 Sayılı İskan Kanunu”, “Kıyı ve Sahil Şeridi Planlama”, “Yapı Denetim İş ve İşlemleri Hakkında”, “4734 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunun Uygulanması”, “4735 Sayılı Yapım Sözleşmelerinin Uygulanması” konuları ele alınarak sağlıklı uygulama konusunda açıklamalarda bulunuldu.
 
Haber Kaynak: Yeni Yıldız Gazetesi
Editör: TE Bilişim